74η ΔΕΘ – Οριακή άνοδος στην αγορά της πληροφορικής

Oριακή άνοδο εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει στο κλείσιμο του 2009 το σύνολο της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα για τις δαπάνες στον τομέα της πληροφορικής ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα ξεπεράσει το 2,5%. Σύμφωνα με στοιχεία της ΙDC, που πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα έρευνες για την αγορά πληροφορικής και τεχνολογιών, το 2008 οι δαπάνες στην ελληνική αγορά πληροφορικής διαμορφώθηκαν σε 2,58 δισ. ευρώ, ενώ για φέτος η αύξηση εκτιμάται από 1,5% ως 2,5% φθάνοντας τα 2,66 δισ.

Oριακή άνοδο εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει στο κλείσιμο του 2009 το σύνολο της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα για τις δαπάνες στον τομέα της πληροφορικής ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα ξεπεράσει το 2,5%.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΙDC, που πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα έρευνες για την αγορά πληροφορικής και τεχνολογιών, το 2008 οι δαπάνες στην ελληνική αγορά πληροφορικής διαμορφώθηκαν σε 2,58 δισ. ευρώ, ενώ για φέτος η αύξηση εκτιμάται από 1,5% ως 2,5% φθάνοντας τα 2,66 δισ. ευρώ.

Η αγορά λογισμικού, τομέας που αναπτύσσεται λόγω της διαρκούς αναβάθμισης και εξέλιξης σημαντικού αριθμού εφαρμογών, αναμένεται να παρουσιάσει μεγαλύτερη ανάπτυξη συγκριτικά με άλλους επιμέρους κλάδους της πληροφορικής, με ρυθμό από 3% ως 5,5% με βάση τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Ο τομέας των υπηρεσιών πληροφορικής αναμένεται να παρουσιάσει ανάπτυξη από 2% ως 2,5%. Μεγαλύτερη ανάπτυξη, η οποία θα πλησιάσει το 4%, προβλέπει η ΙDC για την ελληνική αγορά πληροφορικής την επόμενη χρονιά αλλά και το 2011.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να επενδύουν στην πληροφορική, προχωρώντας όμως μόνο στις απαραίτητες αναβαθμίσεις και προμήθειες, καθώς μεταφέρουν τα σχέδια για μεγαλύτερες επενδύσεις για την επόμενη χρονιά ή και το 2011. Αναφορικά με την αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στον τομέα των επιτραπέζιων (desktops) θα υπάρξει συρρίκνωση, ενώ ο τομέας των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών συνεχίζει να αναπτύσσεται με αρκετά υψηλούς ρυθμούς λόγω της υψηλής ζήτησης από πλευράς καταναλωτών αλλά και επιχειρήσεων.

Η τελευταία έρευνα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Τεχνολογίες πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΕΙΤΟ) σε ό,τι αφορά τη χώρα μας εκτιμά ότι το 2009 η συνολική αγορά πληροφορικής, επικοινωνιών και άλλων τεχνολογιών θα «κλείσει» με μια αξία που θα διαμορφωθεί στα 10,9 δισ. ευρώ, έναντι 10,6 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2008. Τη «μερίδα του λέοντος» κατέχουν οι τηλεπικοινωνίες που συμμετέχουν κατά 8,5 δισ. ευρώ στην παραπάνω αξία.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς κατά τη διετία 2008- 2009 εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένος από ό,τι κατά τη διετία 2007-2008 και θα ανέλθει στο 2,9% έναντι 3,5% στο διάστημα 2007- 2008. Για το 2010 ο ΕΙΤΟ προβλέπει ότι η αξία της ελληνικής αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και θα φθάσει στα 11,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης θα παρουσιάσει περαιτέρω επιβράδυνση και για την περίοδο 2009 – 2010 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,6%, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Αναλυτικά ο τομέας του τεχνολογικού εξοπλισμού υπολογίζεται να κινηθεί ανοδικά κατά τη διετία 2008- 2009 με ρυθμό ανάπτυξης 6,1%, ενώ η αξία της συγκεκριμένης αγοράς υπολογίζεται το 2009 στα 951 εκατ. ευρώ. Το γεγονός πως ο μέσος όρος χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών στη χώρα μας υπολείπεται του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου δίνει ελπίδες για την πορεία της συγκεκριμένης αγοράς που έχει εισέλθει σε περίοδο ύφεσης, αφήνοντας πίσω πολύ καλές επιδόσεις της περιόδου 2007-2008. Η ζήτηση για φορητούς υπολογιστές και φθηνότερα υπολογιστικά συστήματα γραφείου παράλληλα με τις πρωτοβουλίες της πολιτείας για ενίσχυση της διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη νέα γενιά βελτιώνουν την κατάσταση, σύμφωνα με τον ΕΙΤΟ. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι σχετικές δράσεις για διανομή φορητών υπολογιστών στα σχολεία, η δυνατότητα αγοράς φορητού υπολογιστή από φοιτητές με έκπτωση επιδοτούμενη από σχετικό πρόγραμμα καθώς και τα μειωμένα τιμολόγια για γρήγορο Ιnternet σε φοιτητές.

Ειδικά στην υποκατηγορία των φορητών υπολογιστών, που μέχρι στιγμής είναι η «αιχμή του δόρατος» τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική πώληση των επιχειρήσεων πληροφορικής κατά την περίοδο 2008-2009, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 15,3%, ενώ για το 2009-2010 γίνεται λόγος για ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2,9%.

Ρυθμό ανάπτυξης κατά 2,1% υπολογίζει ο ΕΙΤΟγια την ελληνική αγορά λογισμικού κατά το 2008-2009, με την αξία της αγοράς να διαμορφώνεται το 2009 στα 578 εκατ. ευρώ. Για την περίοδο 2009-2010 η αγορά εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 0,9% και η αξία της θα διαμορφωθεί στα 583 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση για λογισμικό υποδομής ακόμη και από τομείς που έχουν πληγεί από την παρούσα οικονομική κρίση, όπως είναι ο τουρισμός και η βιομηχανία, αποτελούν έναν από τους λόγους διατήρησης του θετικού ποσοστού ανάπτυξης στον κλάδο, επισημαίνουν οι αναλυτές του ΕΙΤΟ.

Η ελληνική αγορά υπηρεσιών πληροφορικής ωφελήθηκε πολύ στις αρχές του 2008, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 3,5%. Για την περίοδο 2008-2009 η συγκεκριμένη αγορά εκτιμάται ότι θα κινηθεί με ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 2,2% και η αξία της θα διαμορφωθεί το 2009 στα 963 εκατ. ευρώ. Για το 2010 η αξία της αγοράς υπολογίζεται στα 975 εκατ. ευρώ και ο ρυθμός ανάπτυξης στο 1,2%. Η κατηγορία project services παραμένει ο στυλοβάτης της αγοράς υπηρεσιών πληροφορικής έναντι της αγοράς συντήρησης. Επίσης, σημαντική είναι η συμβολή των υπηρεσιών outsourcing στην πορεία της συγκεκριμένης αγοράς.

Οι τηλεπικοινωνίες
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών οι επενδύσεις σε λύσεις ΙΡΤV (τηλεόραση μέσω ευρυζωνικού Ιnternet) θα συνεχιστούν τόσο το 2009 όσο και το 2010. Η αυξημένη ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών κινεί τη συγκεκριμένη αγορά, παρά το γεγονός πως περιορίζεται η αύξηση εσόδων από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες λόγω του ανταγωνισμού στον κλάδο. Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο τομέα του ΙΡΤV δραστηριοποιούνται σήμερα σχεδόν όλοι οι παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι συνθήκες του ανταγωνισμού στην αγορά αυτή είναι τέτοιες που ευνοούν την ανάπτυξη του τομέα καθώς τα «πακέτα» προσφορών γίνονται ελκυστικότερα για τους καταναλωτές, τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και τιμολογίων. Παράλληλα, η αναζωπύρωση και στον τομέα σταθερής τηλεφωνίας με βασικούς πρωταγωνιστές τον έντονο ανταγωνισμό αλλά και τον «πόλεμο» για όλο και μεγαλύτερο μερίδιο δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου τηλεπικοινωνιών.

Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk