74η ΔΕΘ – Αναγκαία η αναδιάρθρωση της οικονομίας στη Β. Ελλάδα

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας τόσο λόγω της μεγάλης διεθνούς ύφεσης όσο λόγω και της κρίσης που είχε χτυπήσει τη βορειοελλαδική οικονομία τα τέσσερα-πέντε τελευταία χρόνια. Οι επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας βλέποντας τον οικονομικό ιστό της Μακεδονίας και της Θράκης να αποσυντίθενται με δραματικό επακόλουθο την πολύ υψηλή ανεργία από τα αλλεπάλληλα λουκέτα βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, ζήτησαν για πολλοστή φορά γενναία αναδιάρθρωση όλων των υποδομών που αφορούν τον ελληνικό Βορρά.

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας τόσο λόγω της μεγάλης διεθνούς ύφεσης όσο λόγω και της κρίσης που είχε χτυπήσει τη βορειοελλαδική οικονομία τα τέσσερα-πέντε τελευταία χρόνια.

Οι επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας βλέποντας τον οικονομικό ιστό της Μακεδονίας και της Θράκης να αποσυντίθενται με δραματικό επακόλουθο την πολύ υψηλή ανεργία από τα αλλεπάλληλα λουκέτα βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, ζήτησαν για πολλοστή φορά γενναία αναδιάρθρωση όλων των υποδομών που αφορούν τον ελληνικό Βορρά.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα υποδομών μέσα και έξω από τη Θεσσαλονίκη (κάποια από τα οποία πάντως έχουν κολλήσει λόγω αντιδράσεων) απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν για να μπει σε τροχιά η διαδικασία νέας ανάπτυξης της Μακεδονίας και της Θράκης. Βασικό αίτημα φέτος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) είναι η δημιουργία ενός «Στρατηγείου» που θα αναλάβει υπεύθυνα, θα λειτουργήσει και θα διεκπεραιώσει την οικονομική και κοινωνική ανασύνταξη του βορειοελλαδικού τόξου. Οι βορειοελλαδίτες βιομήχανοι ζητούν το «Στρατηγείο» αυτό να είναι η μετεξέλιξη του υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης σε υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με εξαιρετικά αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες. Πρόσφατα το Προεδρείο του ΣΒΒΕ υπό τον πρόεδρό του κ. Ν. Πέντζο επισκέφτηκε τον πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή και του έθεσε το πλέγμα των προτάσεων για την ανασύνταξη της Βόρειας Ελλάδας. Εκτός από την ίδρυση του «Στρατηγείου» ο Σύνδεσμος ζητεί να ολοκληρωθούν γρήγορα οι μεταφορικές υποδομές, να υποστηριχθεί ενεργά η επιχειρηματικότητα, να αναδειχθεί το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης με εκσυγχρονισμό του λιμανιού και να επιταχυνθεί η λειτουργία της «ζώνης καινοτομίας της Θεσσαλονίκης» παράλληλα με τη μετεγκατάσταση του μεγάλου Συνεδριακού Κέντρου της πόλης.

Επίσης, ο Σύνδεσμος έκανε σειρά αναλυτικών προτάσεων προς τον Πρωθυπουργό για τη διάσωση της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα, για την περιφερειακή ανάπτυξη και την έξοδο των επιχειρήσεων από την κρίση. Υποδομές και περιφερειακή ανάπτυξη
Αναλυτικά οι προτάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη είναι:

1. Μετεξέλιξη του υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης σε υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με αυξημένες αρμοδιότητες.

2. Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων μεταφορικών υποδομών και της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια (ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Εγνατίας οδού, εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση των έργων στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ηγουμενίτσας, υλοποίηση της «σιδηροδρομικής Εγνατίας», εκσυγχρονισμός αερολιμένων, έργα βελτίωσης υποδομών στις Βιομηχανικές Περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κ.λπ.).

3. Για την ανάδειξη και αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης προτείνουμε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού μέσω του οποίου θα μελετηθεί και θα προδιαγραφεί το πλέγμα υποδομών που είναι απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα τριάντα χρόνια. Ο φορέας που θα προκηρύξει τον διαγωνισμό θα είναι το υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης.

4. Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» και θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων νέας οικονομίας (ελληνικών και ξένων) στα όριά της. Επίσης, θα πρέπει: α) να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης του έργου, β) να ορισθούν άμεσα τουλάχιστον δυο θύλακες υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων και, γ) οι πρώτες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στους θύλακες στις αρχές του 2010.

5. Εκσυγχρονισμός του συνόλου των παραγωγικών υποδομών του λιμένα Θεσσαλονίκης και, κυρίως, την επιτάχυνση της κατασκευής του 6ου προβλήτα.

6. Δημιουργία νέου, σύγχρονων προδιαγραφών, εκθεσιακού κέντρου, ως το 2012, γενέθλιο έτος για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ήδη διακηρυγμένης βούλησης της πολιτείας για δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου, προτείνουμε: α) να δημοσιοποιηθεί ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης του έργου (π.χ. Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κ.λπ.), β) να γνωστοποιηθεί ο φορέας που θα υλοποιήσει την κατασκευή του νέου εκθεσιακού κέντρου και, γ) να δοθούν έγκαιρα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή του. Η έξοδος από την κρίση
Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για τη μεταποίηση, την περιφερειακή ανάπτυξη και για την έξοδο των επιχειρήσεων από την οικονομική κρίση, είναι:

1. Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω: α) της λήψης άμεσων μέτρων όπως η κατάργηση της εισφοράς 0,6%, το πάγωμα και η κεφαλαιοποίηση των τόκων των δανείων για τα δύο επόμενα εξάμηνα και η μείωση του spread των επιτοκίων δανεισμού με τη δημιουργία ειδικού προγράμματος επιδότησης επιτοκίου, β) της θεσμοθέτησης προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ, που θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, γ) της πληρωμής των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, όπως οι πληρωμές έργων και προμηθειών, οι επιστροφές ΦΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και η επιδότηση εργασίας για τις επιχειρήσεις της Θράκης, δ) της παροχής ενισχύσεων και κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και, ε) του εξορθολογισμού της διαδικασίας έκδοσης μεταχρονολογημένων επιταγών, αφού σήμερα το βάρος της πίστωσης μετακυλίεται στις παραγωγικές επιχειρήσεις.

2. Ασκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, με τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) από φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων σε φορέα σχεδιασμού, παραγωγής και άσκησης βιομηχανικής πολιτικής. Επίσης, άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία με πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. η Γαλλία, («Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας») και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.

3. Η έλλειψη στρατηγικής στη γεωργική παραγωγή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ θα αποβεί καταστροφική για τη βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων: παροχή κατευθύνσεων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας βάσει ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και πλήρους ιχνηλασιμότητας, για καλλιέργειες που θα εξυπηρετούν εξειδικευμένες χρήσεις και, κυρίως, παραγωγή αγροτικών προϊόντων που θα καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

4. Φορολογία: κατάργηση του Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) για τη βιομηχανία και κυρίως για τις αποθήκες που είναι κενές και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

5. Ακρίβεια: για τη μείωση των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων και για την ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της περιφέρειας είναι επιβεβλημένη η θεσμοθέτηση υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού εμπορίου.

6. Ελεγχος αγοράς: λειτουργία των μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς για την προστασία των εγχώριων επιχειρήσεων.

7. Κατασκευή δημόσιων έργων/ προμήθειες του Δημοσίου: να υπάρξει ρύθμιση για την υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δημόσιων έργων.

8. Προγράμματα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στην περιφέρεια: χρονική συντόμευση των αξιολογήσεων, των ελέγχων, της πιστοποίησης των δαπανών και των εκταμιεύσεων- συχνότερη σύγκλιση και αποτελεσματικότερη λειτουργία των γνωμοδοτικών επιτροπών.

9. Θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα: ο Εθνικός Οργανισμός Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ) να έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και να εγκατασταθεί μελλοντικά στο κτίριο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

10. Επενδύσεις στις παραμεθόριες περιοχές: κατάργηση του σχετικού νόμου που ισχύει από το 1927 και εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας.

Ν. Πέντζος: Τι είπα στον κ. Καραμανλή
O πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος υπογράμμισε στον Πρωθυπουργό στη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής τους ότι ο τομέας της οικονομίας ο οποίος έχει πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση είναι η μεταποίηση και κυρίως η περιφερειακή βιομηχανία.

Πρόσθεσε ότι οι αρνητικές συνέπειες από την οικονομική κρίση είναι μεγάλες για τη μεταποίηση, διότι τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία η μεταποιητική βιομηχανία δεν έχει αποτελέσει προτεραιότητα στις κυβερνητικές πολιτικές. Ο κ. Πέντζος ζήτησε από τον Πρωθυπουργό της χώρας να τεθεί η μεταποίηση της ελληνικής περιφέρειας στις άμεσες προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, ώστε οι μεταποιητικές επιχειρήσεις να εξέλθουν από την οικονομική κρίση με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, αλλά και για τη δημιουργία προοπτικής για την ανάπτυξη της χώρας μέσω της μεταποίησης.

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ μετέφερε στον Πρωθυπουργό τη δυσαρέσκεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα για την αρνητική αντιμετώπισή τους από τη Δημόσια Διοίκηση. Η τελευταία, κατά τον κ. Πέντζο, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην επίλυση των προβλημάτων των ελληνικών επιχειρήσεων, συντηρεί διαχρονικά τη γραφειοκρατία, στην εποχή μάλιστα του Διαδικτύου, και τελικά αρνείται την αποκέντρωση που, σε κάθε περίπτωση, θα συνέβαλλε θετικά στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk