Πτώση κερδών 20,6% κατέγραψαν τα ελληνικά blue chips στο εξάμηνο

Πτώση 20,6% σημείωσαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (καθαρά κέρδη) των εταιρειών του δείκτη FΤSΕ ΑSΕ-20 το α΄ εξάμηνο του 2009, ενώ, σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών από την Κύπρου Χρηματιστηριακή, ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,3%. Το μέσο σταθμικό περιθώριο των καθαρών κερδών των ελληνικών blue chips υποχώρησε στο 11,0% από 12,5% το αντίστοιχο διάστημα το 2008. Για τις τράπεζες που συμμετέχουν στον δείκτη FΤSΕ ΑSΕ-20 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,62 δισ.

Πτώση 20,6% σημείωσαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (καθαρά κέρδη) των εταιρειών του δείκτη FΤSΕ ΑSΕ-20 το α΄ εξάμηνο του 2009, ενώ, σύμφωνα με την επεξεργασία των ισολογισμών από την Κύπρου Χρηματιστηριακή, ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 10,3%. Το μέσο σταθμικό περιθώριο των καθαρών κερδών των ελληνικών blue chips υποχώρησε στο 11,0% από 12,5% το αντίστοιχο διάστημα το 2008.

Για τις τράπεζες που συμμετέχουν στον δείκτη FΤSΕ ΑSΕ-20 τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,62 δισ. ευρώ έναντι 2,47 δισ. ευρώ το 2008. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν βελτίωση κατά το β΄ τρίμηνο, με τα κέρδη να ενισχύονται από χρηματοοικονομικές πράξεις σε ομόλογα του Δημοσίου, ενώ συνεχίστηκε η συντηρητική πολιτική κάλυψης του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

Τα καθαρά κέρδη των εταιρειών, εξαιρουμένων των τραπεζών, διαμορφώθηκαν στα 1,60 δισ. ευρώ έναντι 1,58 δισ. ευρώ το 2008, αποτελώντας το 50% της συνολικής κερδοφορίας του FΤSΕ ΑSΕ20 έναντι 61% για την ίδια περίοδο πέρυσι. Συνολικά οι εταιρείες του δείκτη FΤSΕ ΑSΕ-20 αποτελούν περίπου το 71% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, ενώ ο κλάδος των τραπεζών αντιπροσωπεύεται με 8 εταιρείες, οι οποίες αποτελούν περίπου το 38% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ.

Οι προβλέψεις των εισηγμένων στο ΧΑ τραπεζών προσεγγίζουν τα 2,4 δισ. ευρώποσό αρκετά μεγάλο που σχηματίζει ένα ακόμη (εκτός της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας) περιθώριο ασφαλείας για τυχόν μελλοντική αύξηση των επισφαλειών.

Στα διυλιστήρια ικανοποιητικά ήταν αποτελέσματα, με τη Μotor Οil να εμφανίζει σαφώς καλύτερα από τα αναμενόμενα κέρδη, κυρίως ως αποτέλεσμα των υψηλών περιθωρίων διύλισης και της αποτίμησης των αποθεμάτων, ενώ τα Ελληνικά Πετρέλαια συνέχισαν το πρόγραμμα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της εξαγοράς του δικτύου της ΒΡ στην Ελλάδα.

Η έλλειψη σημαντικών αθλητικών γεγονότων το β΄ τρίμηνο σε συνδυασμό με τις υψηλότερες του αναμενομένου αποδόσεις κερδών και την επιβράδυνση της ανάπτυξης του ΚΙΝΟ επηρέασαν αρνητικά τα μεγέθη του ΟΠΑΠ. Σε ετήσια βάση τα έσοδα του ΟΤΕ από τις δραστηριότητες της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα παρουσίασαν πτώση 7%, ενώ, παρά τη μειωμένη ζήτηση παγκοσμίως, η CocaCola 3Ε κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία στο β΄ τρίμηνο. Θετικά τα αποτελέσματα για τη ΔΕΗ, καθώς η μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας εμμέσως ωφέλησε τον όμιλο, δεδομένου ότι περιορίστηκαν οι εισαγωγές. Στα μέταλλα, οι δύο εταιρείες του κλάδου που περιλαμβάνονται στον δείκτη FΤSΕ ΑSΕ20 (Μυτιληναίος και Βιοχάλκο) έχουν αρκετά διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, παρουσιάζοντας ωστόσο αντιστοίχως αδύναμα μεγέθη για το σύνολο του εξαμήνου. Η συνεχιζόμενη μείωση της κατανάλωσης τσιμέντου στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ είχε αρνητικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα του Τιτάνα, ενώ το ανεκτέλεστο του ομίλου Ελλάκτωρ βρίσκεται κοντά στα 4 δισ. ευρώ.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk