Οι εκτιμήσεις για το σύνολο της αγοράς ακινήτων μιλούν για παράταση της «περιόδου ξηρασίας» που περνάει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αν και με διαφορετική ένταση σε κάθε χώρα, τουλάχιστον ως το τέλος του 2009.