• Αναζήτηση
 • Δορυφορικό «μάτι» στα αυθαίρετα

  Μέσω δορυφόρου του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού ΗΕΡΟS (ΗΕllenic ΡΟsitioning System), που ανέπτυξε και λειτουργεί η Κτηματολόγιο ΑΕ, θα μπορούν από τις αρχές του 2010 να εντοπίζονται εγκαίρως τα νέα αυθαίρετα κτίσματα. Για τα παλαιά αυθαίρετα, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν νομιμοποιήσεις, με την καταβολή των αντίστοιχων προστίμων, στις περιοχές που θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης με ταχύρρυθμες διαδικασίες, βάσει τού υπό κατάρτιση νέου πολεοδομικού νομοσχεδίου του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί το αργότερο ως τον Ιούλιο.

  Μέσω δορυφόρου του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού ΗΕΡΟS (ΗΕllenic ΡΟsitioning System), που ανέπτυξε και λειτουργεί η Κτηματολόγιο ΑΕ, θα μπορούν από τις αρχές του 2010 να εντοπίζονται εγκαίρως τα νέα αυθαίρετα κτίσματα. Για τα παλαιά αυθαίρετα, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν νομιμοποιήσεις, με την καταβολή των αντίστοιχων προστίμων, στις περιοχές που θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης με ταχύρρυθμες διαδικασίες, βάσει τού υπό κατάρτιση νέου πολεοδομικού νομοσχεδίου του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί το αργότερο ως τον Ιούλιο. Αντίθετα, τα αυθαίρετα, που βρίσκονται σε δασικές περιοχές, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους και σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν.

  Το σύστημα που μελετάται στο ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπει ότι οι Πολεοδομίες θα χορηγούν αντίγραφα των νέων οικοδομικών αδειών στον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), ο οποίος με βάση τις κτηματογραφήσεις που πραγματοποιεί η Κτηματολόγιο ΑΕ και με τη βοήθεια του προηγμένου συστήματος εντοπισμού θέσεων, που βασίζεται στη λειτουργία δορυφόρου, θα γνωρίζει ποια είναι τα νόμιμα κτίσματα σε μια περιοχή. Με βάση αυτό το υπόβαθρο για κάθε νέα οικοδομή ο ΟΚΧΕ θα γνωρίζει αν είναι νόμιμη ή παράνομη.

  Στόχος είναι να μην υπάρξει νέα γενιά αυθαιρέτων ή τουλάχιστον να περιοριστούν δραστικά οι δυνατότητες ανέγερσης αυθαιρέτων..

  Το όλο σύστημα συνδέεται και με τη μηχανογράφηση των Πολεοδομιών, που προωθείται επίσης από την κυβέρνηση. Μάλιστα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής προβλέπει την ίδρυση Ειδικής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Αυθαιρέτων, η οποία θα αναλάβει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων. Ωστόσο, ο κ. Σουφλιάς επισήμανε πως η αρμοδιότητα για τα αυθαίρετα δεν ανήκει πλέον στο ΥΠΕΧΩΔΕ, μη ξεκαθαρίζοντας αν η νέα υπηρεσία θα υπαχθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ ή στο υπουργείο Εσωτερικών.

  Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού ΗΕΡΟS αναπτύχθηκε από την Κτηματολόγιο ΑΕ για να καλύψει τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Ηδη το σύστημα λειτουργεί για τη σύνταξη των Ενιαίων Χαρτογραφικών Υποβάθρων, την παραγωγή υποβάθρων για τη χάραξη του αιγιαλού κ.ά. Τα έργα αυτά χρησιμοποιούνται ήδη στο πρόγραμμα κτηματογράφησης των 107 περιοχών που είναι σε εξέλιξη, αλλά καλύπτουν και τις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, το υπόβαθρο είναι έτοιμο και απομένει η θεσμοθέτηση της συγκριτικής μεθόδου που προαναφέρθηκε για να εφαρμοστεί το σύστημα εντοπισμού των αυθαιρέτων.

  Την εφαρμογή αντίστοιχου συστήματος έχει προτείνει και το ΤΕΕ, προκειμένου να ελεγχθεί και να περιοριστεί η αυθαίρετη δόμηση στη χώρα.

  Οσο για τα υπάρχοντα αυθαίρετα, αυτά χωρίζονται στα προς κατεδάφιση και στα προς «τακτοποίηση», όπως έχει τονίσει ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς. «Δεν είναι όλα τα αυθαίρετα προς κατεδάφιση» έχει δηλώσει ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα είναι ο έλεγχος των παρανομιών. Αυτό σημαίνει ότι κτίσματα, στα οποία έχει σημειωθεί περιορισμένη αυθαιρεσία, όπως υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, αναμένεται να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση και να «τακτοποιηθούν» με την καταβολή προστίμων.

  Κοινωνία