Σχετικά με τη φυγή στη Γερμανία και δεύτερου στελέχους τηςSiemens που κατηγορείται για το σχετικό σκάνδαλο, ο Δημήτρης Στρατούλης, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και πρώην μέλος της Διοίκησης του ΟΤΕ, έκανε την εξής δήλωση: «Η πολιτική εξουσία της χώρας μας με τη μεθοδευμένη παραγραφή των υπουργικών ευθυνών και η δικαστική εξουσία με τη βραδύτητά της εκτέθηκαν ήδη ανεπανόρθωτα. Οι δύο κατηγορούμενοι που έφυγαν στη Γερμανία ήταν οι βασικοί διαχειριστές του μαύρου πολιτικού χρήματος που δόθηκε από τα μαύρα ταμεία της Siemens στη Ν.Δ. και στο ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές ποιοι ωφελούνται από τη φυγή των δύο κατηγορουμένων και τη συνεπαγόμενη σιωπή τους, και γιατί τους άφησαν να φύγουν».