Ενώ η βίαιη άνοδος των μετοχών από τις αρχές του Μαρτίου εξέπληξε τους επενδυτές, η παράλληλη ανοδική πορεία των εταιρικών ομολόγων δεν φαίνεται να αποτέλεσε έκπληξη για κανέναν, καθώς το σύνολο σχεδόν της αγοράς θεωρούσε «δεδομένη» την υπεραπόδοση αυτής της κατηγορίας τίτλων. Μετά το ράλι των μετοχών μάλιστα ένα μέρος της αγοράς προτείνει μερική αποκόμιση κερδών και στροφή προς ποιοτικά- μεγάλης αξιολόγησης- εταιρικά ομόλογα.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στα εταιρικά ομόλογα υψηλής βαθμολόγησης, καθώς θεωρείται ότι τα μέτρα που λήφθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες και από τις κυβερνήσεις έχουν μειώσει σημαντικά τον συστημικό κίνδυνο. Επίσης, η ρευστότητα έχει βελτιωθεί σημαντικά, καθώς ο διατραπεζικός δανεισμός ενισχύθηκε και οι εκδόσεις των εταιρικών ομολόγων βρίσκουν ανταπόκριση στην αγορά. Τα μέτρα εξάλλου που έλαβαν οι αρχές βελτίωσαν δομικά τις αγορές σταθερού εισοδήματος, ο κίνδυνος της κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος απαλείφθηκε, η ρευστότητα έχει βελτιωθεί, ενώ η επιτυχία των παρεμβάσεων από τις κεντρικές τράπεζες οδήγησε σε σμίκρυνση του αντασφάλιστρου κινδύνου (risk premium). Ως τώρα, το 2009 έχει αποβεί ιδιαιτέρως ευνοϊκό για τους επενδυτές που έχουν τοποθετηθεί σε εταιρικά ομόλογα, ενώ είναι ιδιαιτέρως θετικό το γεγονός ότι τομείς των πιστωτικών αγορών λειτουργούν πλέον καλύτερα, καθώς εταιρείες που χρειάζονται κεφάλαια μπορούν πλέον εύκολα να καταφύγουν στις κεφαλαιαγορές, κάτι που ήταν πρακτικά αδύνατον τους τελευταίους μήνες του 2008. Εταιρείες συνωστίζονται πλέον στην ουρά για την έκδοση χρέους μέσω ομολόγων, επενδυτές σπεύδουν να τις χρηματοδοτούν αγοράζοντας τα ομόλογα αυτά, ενώ η εν λόγω αγορά ενισχύεται και από τη βούληση της ΕΚΤ να αγοράσει μελλοντικά εταιρικά ομόλογα. Η κατάσταση έχει επίσης βελτιωθεί και στις αγορές υψηλής απόδοσης, οι οποίες ενσωματώνουν υψηλότερο βαθμό χρεοκοπιών. Ο αριθμός των εταιρειών που δεν είναι ικανές να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους αυξάνεται, αλλά όχι στην έκταση που προεξοφλούν οι τρέχουσες τιμές. Καθώς δε οι αποδόσεις (στη λήξη) συνεχίζουν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, τα εταιρικά ομόλογα υψηλής διαβάθμισης θα συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των αναλυτών.

Από τις αρχές του Μαρτίου λοιπόν τα εταιρικά ομόλογα έχουν υπεραποδώσει, ενώ καθώς η μεταβλητότητα και τα spreads μειώνονται αυτή η τάση αναμένεται να έχει και συνέχεια…

mantik@tovima.gr