Στην κοινοπραξία Μedgas, στην οποία συμμετέχουν ο όμιλος Κοπελούζου με 60%, η ΕGΑS, κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αιγύπτου, με 30% και η Αrabia GΑΖ, ιδιωτική εταιρεία φυσικού αερίου της Αιγύπτου, με 10%, ανέθεσε χθες η ΔΕΗ την αξιολόγηση προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (compressed natural gas, CΝG) προκειμένου αυτό να χρησιμοποιείται από τις μονάδες της ΔΕΗ στην Κρήτη.

Η πρόταση μάλιστα υπεβλήθη από την κοινοπραξία προς τη ΔΕΗ για τον εφοδιασμό με CΝG του συνόλου των μονάδων της στην Κρήτη ως εναλλακτική λύση της τροφοδοσίας τους με υγροποιημένο φυσικό αέριο (liquefied natural gas, LΝG).

Η ΔΕΗ για την Κρήτη εξετάζει δύο εναλλακτικά σενάρια στο φυσικό αέριο: κατασκευή από τον ΔΕΣΦΑ τερματικού σταθμού στην Κορακιά και των αγωγών για τη μεταφορά του LΝG που θα χρησιμοποιείται στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ως δεύτερη λύση εξετάζεται η προμήθεια CΝG από τη Μedgas με τη χρήση πλοίων μεταφοράς.