Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού

(σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του μηνός Απριλίου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2008, σημείωσε μείωση 8,1%, έναντι αυξήσεων 10,4% και 2,5% που είχαν σημειωθεί κατά τις αντίστοιχες συγκρίσεις των δεικτών των ετών 2008 προς 2007 και 2007 προς 2006, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Στατιστική Υπηρεσία.