Σε μείωση του τιμολογίου ύδρευσης κατά 4% από τον Σεπτέμβριο του 2009 αποφάσισε να προχωρήσει η διοίκηση της Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η μείωση αφορά τις τρεις πρώτες κλίμακες κατανάλωσης (χαμηλά και μεσαία εισοδήματα) και το 88% των πελατών της εταιρείας, δηλαδή περίπου 400.000 οικιακούς καταναλωτές (νοικοκυριά) στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.