Αισιοδοξούν τα διοικητικά επιτελεία των ελληνικών τραπεζών ότι τα χειρότερα για τον κλάδο έχουν περάσει και τα επόμενα τρίμηνα θα ξεκινήσει η βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Χθες η Εurobank, η Τράπεζα Κύπρου και η Μarfin Ρopular Βank ανακοίνωσαν την υποχώρηση σε ετήσια βάση των καθαρών τους κερδών, την οποία απέδωσαν στο υψηλό κόστος χρήματος λόγω της κρίσης, στη μείωση των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις και στη διενέργεια αυξημένων προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων για τη θωράκιση των ισολογισμών τους. Ωστόσο η ομαλοποίηση του κόστους των καταθέσεων, η σταδιακή αύξηση των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών, καθώς και η ζήτηση για δάνεια από τα νοικοκυριά που επανέρχεται σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα, η άνοδος των χρηματιστηριακών αγορών και γενικότερα οι νέες εκτιμήσεις που μιλούν για έξοδο από την κρίση γρηγορότερα από ό,τι αναμενόταν καθιστούν τους τραπεζίτες αισιόδοξους ότι η αναταραχή αποτυπώθηκε στον μέγιστο βαθμό στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2009 και ότι από το ερχόμενο τρίμηνο θα αρχίσει να διαφαίνεται η βελτίωση των μεγεθών τους. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας για να ολοκληρωθεί η εικόνα του κλάδου το πρώτο τρίμηνο του 2009.