Η πτωτική πορεία της αγοράς του τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών (κυρίως λόγω της μείωσης της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας), που οφείλεται στην αρνητική διεθνή συγκυρία, επέδρασε αρνητικά στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών της ΑΓΕΤ Ηρακλής το πρώτο τρίμηνο του 2009. Οι πωλήσεις του ομίλου υποχώρησαν κατά 28,1% στα 121 εκατ. ευρώ και της μητρικής κατά 28,9% στα 108,3 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τους φόρους για τον όμιλο ανήλθαν σε 15,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, σε σύγκριση με 1,3 εκατ. ευρώ της ίδιας περιόδου του 2008, όταν τα αποτελέσματα του ομίλου είχαν επιβαρυνθεί από φορολογικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά τους φόρους έφτασαν τα 18,1 εκατ. ευρώ, από 8,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.