ΠΑΡΙΣΙ. Την τοποθέτηση ανιχνευτών μετάλλων στα σχολεία της Γαλλίας επιθυμεί το 81% των πολιτών, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το υπουργείο Παιδείας της χώρας. Η αυξημένη εγκληματικότητα, που εμφανίζεται στα σχολικά συγκροτήματα της Γαλλίας κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, υποχρέωσε το υπουργείο να προτείνει τη λήψη σκληρών μέτρων. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 64% των ερωτηθέντων εγκρίνει τη σωματική έρευνα σε μαθητές υπόπτους για εισαγωγή όπλων στα σχολεία. Επιπλέον, το 80% των Γάλλων συναινεί στη σύσταση ομάδων πρακτόρων, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την πρόληψη περιστατικών βίας στα σχολεία. Τέλος, οι 6 στους 10 ερωτηθέντες συμφωνούν με την επιβολή προστίμων στους γονείς των μαθητών που φέρουν όπλα.