Την υπογραφή συμφωνίας με την Campbell Soup Company για τη διανομή των προϊόντων σούπας και ζωμών Campbell στην αγορά της Ρωσίας ανακοίνωσε η Coca-Cola Τρία Εψιλον. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Coca-Cola Τρία Εψιλον θα είναι υπεύθυνη για τις πωλήσεις, τη διανομή, το μάρκετινγκ στα σημεία πώλησης, καθώς και για τη διαχείριση των λογαριασμών πελατών. Από την άλλη πλευρά, η Campbell θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς και καταναλωτικών προτιμήσεων, τη διαχείριση του εμπορικού της σήματος, τα έξοδα προώθησης και διαφήμισης, καθώς και την παραγωγή και εξέλιξη των προϊόντων. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν γνωστοποιηθεί.