Τον τρόπο κατανομής των 15.000 θέσεωναπό τις συνολικά 20.000- που προορίζονται για ανέργους σε δήμους και νομικά τους πρόσωπα, σε ολόκληρη την Ελλάδα, κοινοποίησε χθες η Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Το κορυφαίο αυτοδιοικητικό όργανο δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του (www.kedke.gr) τον αριθμό των ανέργων που μπορούν να απορροφήσουν πλέον οι δήμοι της χώρας, αναλυτικά, ανά νομό και περιφέρεια. Αρχικώς η κατανομή έγινε σε επίπεδο νομών, λαμβανομένου υπόψη τού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά και του ποσοστού ανεργίας, ενώ δευτερευόντως – ανά δήμο- τέθηκαν τα κριτήρια του πληθυσμού και του αριθμού των δημοτικών διαμερισμάτων. Η ΚΕΔΚΕ υπογραμμίζει πάντως ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη του προγράμματος είναι η υπογραφή του σχετικού μνημονίου με τον ΟΑΕΔ και η ψήφιση της διάταξης από το Α΄ Θερινό Τμήμα της Βουλής.