Η διάδοση των online αγορών τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του τζίρου των εταιρειών ταχυμεταφορών, ένας κλάδος ο οποίος για το 2008 εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει άνοδο της τάξεως του 7,5% σε σύγκριση με το 2007. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα σχετικής κλαδικής μελέτης που εκπόνησε και παρουσίασε πρόσφατα η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών του ΙCΑΡ Group.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ο κλάδος των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) απασχολεί μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στη χώρα μας, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού. Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις που έχουν γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανέρχονται περίπου σε 340.

Ενα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κλάδου είναι η συνεργασία που αναπτύσσεται μεταξύ εταιρειών με σκοπό την «αλληλοκάλυψη» τυχόν «κενών» που υπάρχουν στα δίκτυά τους. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο εκτός Ελλάδας μπορεί να καλύπτει τις συγκεκριμένες αποστολές μιας συνεργαζόμενης εταιρείας η οποία έχει πανελλαδική εμβέλεια. Ταυτόχρονα η τελευταία την καλύπτει σε περιοχές της χώρας μας όπου δεν έχει παρουσία.

Η εγχώρια αγορά υπηρεσιών ταχυμεταφοράς κινήθηκε ανοδικά την περίοδο 1991-2007 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 24,3%. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι η αγορά των ταχυμεταφορών κινείται με μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Το 69,6% της εγχώριας αγοράς του 2007 καλύφθηκε από αποστολές εσωτερικού, ενώ ακολούθησαν οι αποστολές εξωτερικού με μερίδιο 30,4%. Η διεύρυνση των αγορών μέσω Διαδικτύου (eshopping) αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, καθώς σημαντικό μέρος των συγκεκριμένων αποστολών καλύπτεται από εταιρείες κούριερ. Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να προστεθούν και άλλες μορφές πωλήσεων από απόσταση, όπως είναι οι κατάλογοι και οι «τηλεπωλήσεις», οι οποίες επίσης αποτελούν πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη των ταχυμεταφορών. Επιπλέον η πρόσφατη ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ, αλλά και η αυξανόμενη παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στις βαλκανικές χώρες, αποτελούν ευκαιρία περαιτέρω ανόδου του εξεταζόμενου κλάδου.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε και χρηματοοικονομική ανάλυση μέσω επιλεγμένων αριθμοδεικτών, των μεγαλύτερων (βάσει κύκλου εργασιών) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε κατά 11,6% το 2006 σε σχέση με το 2005, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σημείωσε αύξηση 88,6% την ίδια περίοδο. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν κατά 12,4% το 2006 σε σχέση με το 2005. Το καθαρό περιθώριο κέρδους των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκε από 1,79% το 2005 σε 2,83% το 2006.