Τα θέματα στα Αρχαία και τη Φυσική Κατεύθυνσης είναι:

Αρχαία Κατεύθυνσης

Φυσική Κατεύθυνσης

Οι απαντήσεις:

Αρχαία Κατεύθυνσης

Φυσική Κατεύθυνσης