Φυσική Κατεύθυνσης

Θέματα καλά για καλά διαβασμένους

1Ο ΣΧΟΛΙΟ: Το 2ο θέμα στο ερώτημα 3 απαιτούσε περισσότερο μια αλγεβρική αντιμετώπιση παρά φυσική. Συγκεκριμένα, η σωστή απάντηση βρισκόταν με τη μέθοδο δοκιμής και λάθους.

2ο ΣΧΟΛΙΟ: Στο 4ο θέμα χρειαζόταν μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση από την πλευρά των υποψηφίων.

3ο ΣΧΟΛΙΟ: Τα φετινά θέματα ήταν πιο απαιτητικά σε σχέση με τα περσινά. Άρα, αναμένουμε και χαμηλότερες βαθμολογίες.

———————————————————————————–


Αρχαία Κατεύθυνσης

Θέματα απαιτητικά για διαβασμένους

Τα φετινά θέματα ήταν σαφώς πιο αναβαθμισμένα σε σχέση με τα περσινά.

Το ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά τίθεται παράλληλο κείμενο και ζητείται από τον υποψήφιο να επισημάνει τις διαφορές περί της ηθικής αρετής ανάμεσα στο κείμενο του Αριστοτέλη και στην «Αντιγόνη» του Σοφοκλή.

Τέτοιου είδους άσκηση αξιολογεί τον υποψήφιο από τη μια ως προς την εποπτική γνώση που αυτός διαθέτει για την πορεία των ιδεών, όπως αυτή καταγράφεται στα Αρχαία Ελληνικά Κείμενα, και από την άλλη ως προς την κριτική του ικανότητα.

Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι ένα πρώτο βήμα για να απαγκιστρωθούν οι μαθητές από τη μηχανιστική απομνημόνευση και να περάσουν στην ουσιαστική μελέτη των θησαυρών που διαθέτει ο Αρχαίος λόγος και να τον αγαπήσουν.


Τα θέματα σχολιάζουν οι καθηγητές
του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ της Αθήνας