Στα βήματα που προηγήθηκαν της εισόδου της Deutsche Τelekom στον ΟΤΕ και της πώλησης της Ολυμπιακής στον Μr ΜΙG βαδίζει και πάλι η κυβέρνηση προετοιμάζοντας το έδαφος για την είσοδο ιδιωτών στον ΟΣΕ.

Μετά το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που εγκαταλείφθηκε, ο υπουργός Μεταφορών κ. Ευρ.

Στυλιανίδης προχωρεί σε ένα καινοφανές μέτρο για τα ελληνικά δεδομένα: το πρόγραμμα «μισθωτής εφεδρείας» για 3.000 υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι θα μένουν σπίτι τους και θα πληρώνονται με το 70% του βασικού μισθού τους, και όταν τους χρειάζεται η επιχείρηση θα τους καλεί στην εργασία!

Το συνολικό έλλειμμα του ΟΣΕ ανήλθε σε 9 δισ. ευρώ.