Ας αρχίσουμε με τα κακά νέα. Η Νορβηγία βρίσκεται επισήμως σε ύφεση. Τα τελευταία δύο τρίμηνα το ΑΕΠ της δεύτερης – μετά το Λουξεμβούργο- πλουσιότερης χώρας της Ευρώπης μειώθηκε κατά 1% το διάστημα Ιανουαρίου- Μαρτίου 2009 και κατά 0,8% το τελευταίο τρίμηνο του 2008.