Σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη ρευστότητα όσο και στον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων θα έχουν τα νέα δεδομένα στον τομέα των αερομεταφορών. Αυτή ήταν η κοινή άποψη που διατυπώθηκε στην ημερίδα Αερομεταφορές 2009, την οποία διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), η Πανελλήνια Ενωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών (ΠΕΤΑΓΑ) και η Ενωση Τουριστικών Γραφείων ΜακεδονίαςΘράκης (ΕΤΓΜ-Θ).