Σε νέα μείωση των επιτοκίων του προχωρά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, μετά την περικοπή του βασικού επιτοκίου του ευρώ κατά 25 μονάδες βάσης στο 1%. Αναλυτικότερα, μειώνεται κατά 0,50% το κυμαινόμενο βασικό επιτόκιο στεγαστικής πίστης (ΒΕΣΠ) σε 5,00% και κατά 0,25% το κυμαινόμενο βασικό επιτόκιο καταναλωτικής πίστης (ΒΕΚΠ), διαμορφούμενο σε 8,95%. Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων με εξασφαλίσεις μειώνεται κατά 0,25%, διαμορφούμενο σε 5,75%. Ειδικά για τους επαγγελματίες μειώνεται κατά 0,50%, διαμορφούμενο σε 7,00%.

Στον αντίποδα, στις καταθέσεις αμετάβλητο στο 2% με τόκο από το πρώτο ευρώ παραμένει το επιτόκιο του ειδικού καταθετικού λογαριασμού Μεγαλώνω, όπως και του λογαριασμού Ταμιευτήριο υπό Προειδοποίηση, το οποίο παραμένει στο 1,90%.