Ολο και περισσότερα νοικοκυριά ξοδεύουν για την εξυπηρέτηση των δανείων τους πάνω από το 40% των εισοδημάτων τους, εξέλιξη που μαρτυρά ότι δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Αυτό προκύπτει από μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία το φαινόμενο είναι πιο έντονο στις χαμηλότερες εισοδηματικές τάξεις. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των νοικοκυριών για τα οποία το κόστος εξυπηρέτησης των οφειλών τους υπερβαίνει το 40% του εισοδήματός τους αυξήθηκε κατά 30% τη διετία 2006- 2007. Ως εκ τούτου, ως μάννα εξ ουρανού ήλθε λόγω της κρίσης η σημαντική μείωση των επιτοκίων τους τελευταίους μήνες, η οποία εκτιμάται ότι θα ανακουφίσει όσους έχουν λάβει κυρίως στεγαστικά δάνεια. Στη μελέτη οι οικονομολόγοι της τράπεζας κκ. Θ. Μητράκος και Γ. Συμιγιάννης επισημαίνουν ότι το ποσοστό των πελατών των τραπεζών με το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αυξήθηκε από 12% σε 16%, γεγονός που συνεπάγεται επιδείνωση της χρηματοοικονομικής πίεσης προς τα ελληνικά νοικοκυριά. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προκύπτει ότι σχεδόν τα μισά «σπίτια» δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις, αν και το ποσοστό αυτών