Δύσκολη χαρακτηρίζει η Αlpha Βank τη διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της ρουμανικής οικονομίας το 2009, τονίζοντας ότι είναι πιθανή τόσο η αύξηση όσο και η μείωση του ΑΕΠ της. Οι αναλυτές της τράπεζας δικαιολογούν την κεντρική τράπεζα της χώρας, η οποία διστάζει να προβεί σε μια ξεκάθαρη πρόβλεψη. Πάντως η ρουμανική νομισματική Αρχή προχώρησε πρόσφατα σε νέα μείωση κατά 50 μονάδες του βασικού επιτοκίου του τοπικού νομίσματος στο 9,5%, τονίζοντας ότι περαιτέρω μειώσεις του κόστους δανεισμού θα εξαρτηθούν αφενός από την πορεία της οικονομίας και αφετέρου από την πορεία του πληθωρισμού και τις εξελίξεις στην αγορά συναλλάγματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Αlpha Βank, στην αγορά συναλλάγματος το ρουμανικό νόμισμα έχει σταθεροποιηθεί σε σχέση με το ευρώ σε υψηλά επίπεδα, ενισχυμένο τόσο από την πτώση του πληθωρισμού στο 6,5% τον Απρίλιο από 6,7% τον Μάρτιο όσο και από τη μεγάλη πτώση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Ρουμανίας κατά 61% στο α΄ τρίμηνο του 2009. Η πτώση του ελλείμματος οφείλεται στη μεγάλη, όπως αναμενόταν, πτώση των εισαγωγών κατά 35,4% τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την επίσης αναμενόμενη πτώση των εξαγωγών κατά 19,4%. Επιπλέον η πτώση των εξαγωγών τον Μάρτιο ήταν μόνο 6,9% σε ετήσια βάση, ενώ η πτώση των εισαγωγών τον ίδιο μήνα ήταν 35,3% σε ετήσια βάση.

Η Αlpha Βank τονίζει σχετικά ότι είναι εμφανές πως η πτώση της εγχώριας ζήτησης για κατανάλωση και επενδύσεις κατευθύνεται κατά κύριο λόγο στις εισαγωγές, ενώ η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών είναι ελεγχόμενη, ακόμη και στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας κρίσης στο α΄ τρίμηνο.