Την κατασκευή νέας Ατμοηλεκτρικής Μονάδας με καύσιμο λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ στη χθεσινή συνεδρίασή του. Η ισχύς της μονάδας θα κυμαίνεται από 550 ως 660 ΜW, ενώ θα κοστίσει 1,3 δισ. ευρώ χωρίς τα πρόσθετα έργα (αυλή λιγνίτη, Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης). Η τεχνολογία της νέας μονάδας θα είναι του κονιοποιημένου λιγνίτη αντί της «ρευστοποιημένης κλίνης». Βεβαίως το έργο θα προχωρήσει εφόσον πληρωθούν προϋποθέσεις, όπως η αναγκαστική απαλλοτρίωση των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροπηγής.