Κορυφώνεται η αντιπαράθεση ύστερα από το πλήγμα που δέχθηκαν τα τελευταία χρόνια ορισμένα αμερικανικά μουσεία τα οποία υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν αρχαιότητες στις χώρες προέλευσής τους. Τώρα υποστηρίζουν ότι ο πολιτισμός δεν έχει εθνικότητα