Εκτός διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές ετέθησαν τα πλοία του κ. Γερ. Αγούδημου από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού, η οποία συγκλήθηκε για να εξετάσει καταγγελίες του κ. Φ. Μανούση.

Στις καταγγελίες του, που έγιναν πριν από δύο μήνες περίπου, ο κ. Μανούσης υποστήριζε ότι και οι εταιρείες ΝΕΛ του κ. Απ. Βεντούρη και GΑ Ferries του κ. Αγούδημου δεν νομιμοποιούνταν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς για άγονες γραμμές, διότι χρωστούσαν επίναυλο τον οποίο είχαν εισπράξει και δεν είχαν αποδώσει.

Τελικά η επιτροπή κατέληξε στην απόφαση πως μόνο τα πλοία του κ. Αγούδημου δεν είχαν αποδώσει επίναυλο και έτσι απέρριψε την προσφορά της GΑ Ferries για τις άγονες γραμμές.

Από την έρευνα που έγινε μετά τις καταγγελίες Μανούση, σύμφωνα με την επιτροπή, προέκυψαν στοιχεία τα οποία έδειχναν πως οι τρεις πλοιοκτήτριες εταιρείες του κ. Αγούδημου που μετείχαν στον διαγωνισμό, είχαν καταβάλει τμήμα του οφειλόμενου επίναυλου του 2008 τέσσερις ημέρες μετά την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης και ένα άλλο μέρος μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Κατόπιν των παραπάνω εξελίξεων η επιτροπή αποφάσισε την απόρριψη των προσφορών των συγκεκριμένων εταιρειών.