Την ανάγκη να διοχετευθεί ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και να χρηματοδοτηθούν απευθείας και με προτεραιότητα κλάδοι και επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση, καθώς και περιοχές της χώρας που παρουσιάζουν ήδη σοβαρή αναπτυξιακή υστέρηση, χαμηλό βιοτικό επίπεδο και σοβαρή υποαπασχόληση, τόνισε σε επιστολή που απέστειλε προς όλα τα επιμελητήρια και τους συνδέσμους των βιομηχανιών της χώρας η κυρία Λούκα Κατσέλη, βουλευτής Επικρατείας και εκπρόσωπος για θέματα Οικονομίας του ΠαΣοΚ. Στην επιστολή επισημαίνει ότι η κυβέρνηση όφειλε να καταγράψει έγκαιρα το σύνολο των προβλημάτων που εντοπίζονται σε περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, να τα ιεραρχήσει βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής, μεταξύ των οποίων και η δυνατότητα που παρέχει ο νόμος 2322/1995 (για παροχή εγγυήσεων του ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων), προκειμένου να διοχετευθεί η απαραίτητη ρευστότητα για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω κρίσης. «Αντ΄ αυτού,η κυβέρνηση προχώρησεμε υπουργική απόφαση που υπέγραψε τη ΜεγάληΤρίτη 14.4.2009 ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Λέγκας στην επιλεκτική υπαγωγή στον νόμο 2322/1995 μιας περιφέρειας,τεσσάρων νομών και τεσσάρων δήμων της χώρας, χωρίς να εξηγείται γιατί δεν επελέγησαν και άλλες περιφέρειες,νομοί ή δήμοι στις οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που επίσης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα» σημειώνει η κυρία Κατσέλη.