Το ποσοστό ανεργίας τον φετεινό Φεβρουάριο ανήλθε στο 9,1%, από 8% που ήταν το Φεβρουάριο του 2008,σύμφωνα με ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την εξαγωγή των μηνιαίων εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκε το υποσύνολο του δείγματος της τριμηνιαίας έρευνας του Εργατικού Δυναμικού, το οποίο ερευνήθηκε κατά το μήνα Φεβρουάριο, δηλαδή 22.825 άτομα που ανήκαν σε 9.544 διαφορετικού τύπου νοικοκυριά.
Το σύνολο των απασχολουμένων το Φεβρουάριο του 2009 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.487.490 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 450.997 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.314.167 άτομα.