Εγκρίθηκε από τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της FΒΒank η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι με σύσταση της Τράπεζας της Ελλάδος η FΒΒank, προτού κάνει χρήση των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης (είχε αποφασίσει αύξηση με έκδοση προνομιούχων μετοχών ύψους 48 εκατ. ευρώ), θα έπρεπε να προχωρήσει σε αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων ως 35 εκατ. ευρώ.

Η πλευρά Ρέστη, η οποία ελέγχει το 51% της FΒΒank, πριν από τη σύσταση της ΤτΕ είχε προτείνει αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων ως 60 εκατ. ευρώ αλλά η Αγροτική Τράπεζα, η οποία ελέγχει το 49% της FΒΒank, δεν είχε συναινέσει. Η παρέμβαση της ΤτΕ όμως φαίνεται να έκαμψε τις αντιστάσεις της Αγροτικής, η οποία ενέκρινε την αύξηση. Η συναίνεση της Αγροτικής ήταν απαραίτητη, διότι για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση απαιτείται η έγκριση του 67% των παρευρισκόμενων μετόχων στη συνέλευση. Η τράπεζα θα κάνει χρήση και των άλλων δύο μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, λαμβάνοντας εγγυήσεις ύψους 170 εκατ. ευρώ.