Μείωση σημείωσε η συνολική αξία των εισαγωγών το Μάρτιο του 2009 αλλά και η συνολική αξία των εξαγωγών, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

– Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων το Μάρτιο του 2009 ανήλθε στο ποσό των 4.013,2 εκατ. ευρώ έναντι των 5.409,9 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 25,8%.

Εξάλλου, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το μήνα Μάρτιο 2009 ανήλθε στο ποσό των 1.204,1 εκατ. ευρώ έναντι των 1.403,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2008, παρουσιάζοντας μείωση 14,2%.