Νέος γύρος μείωσης των επιτοκίων από τις εμπορικές τράπεζες άρχισε μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να μειώσει το βασικό επιτόκιο του ευρώ σε 1%. Με τη διαμόρφωση των ευρωεπιτοκίων σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο το κόστος του χρήματος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχωρεί και αυτό σε πρωτόγνωρα επίπεδα, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και αυτό αφορά τόσο τους νέους όσους και τους παλαιούς δανειολήπτες, τουλάχιστον εκείνους που έχουν δανειστεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ιδιαίτερα οι τελευταίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των κερδισμένων της κρίσης καθώς οι μηνιαίες δόσεις των δανείων τους την τελευταία διετία έχουν μειωθεί σημαντικά, ως και κατά 35%! Την αρχή έκανε η Εurobank, η οποία ευθύς αμέσως μετά την ανακοίνωση της μείωσης του βασικού επιτοκίου του ευρώ κατά 0,25%, στο 1%, μείωσε τα επιτόκιά της έως και 0,5% ενώ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων. Από την προσεχή εβδομάδα αναμένεται να ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα, η Αlpha Βank, η Τράπεζα Πειραιώς, η Τράπεζα Κύπρου και άλλες εμπορικές τράπεζες.

Τα στεγαστικά δάνεια όλων των τραπεζών με κυμαινόμενο επιτόκιο που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ ή με το διατραπεζικό επιτόκιο Εuribor προσαρμόζονται αυτόματα στη νέα μείωση και διαμορφώνονται από 2% έως και 3,8% ανάλογα με το περιθώριο (spread) με το οποίο επιβαρύνεται το δάνειο. Σωρευτικά από το ξέσπασμα της κρίσης το καλοκαίρι του 2007 έως σήμερα, διάστημα το οποίο το βασικό επιτόκιο του ευρώ υποχώρησε από 4,25% σε 1%, το όφελος των δανειοληπτών είναι σημαντικό. Η μηνιαία δόση στεγαστικού δανείου μπορεί να έχει μειωθεί ως και κατά 35%, δηλαδή κατά το ένα τρίτο. Επί παραδείγματι η δόση 20ετούς στεγαστικού δανείου με περιθώριο 1,25% από 690 ευρώ (πριν από δύο χρόνια) ανά 100.000

ευρώ δανείου μετά και την τελευταία μείωση των ευρωεπιτοκίων έχει διαμορφωθεί σε 515 ευρώ, δηλαδή έχει υποχωρήσει κατά 25%.

Σε ό,τι αφορά τις μειώσεις από τη Εurobank, από την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου τα σταθερά επιτόκια στέγης σε ευρώ και ελβετικό φράγκο μειώνονται ως και 0,50 της μονάδος και διαμορφώνονται σε 4,8% το σταθερό για έναν χρόνο και σε 4,9% το σταθερό για τρία χρόνια σε ευρώ. Το σταθερό για δύο χρόνια σε ελβετικό φράγκο διαμορφώνεται σε 3,85%. Το κυμαινόμενο επιτόκιο του ανοικτού δανείου καταναλωτικής πίστης μειώνεται σε 14,20% και της μεταφοράς οφειλών σε 9,9%. Το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών Visa υποχωρεί σε 16,7% και των Μastercard σε 16,5%. Παράλληλα η τράπεζα, αξιοποιώντας τα πρόσφατα μέτρα της πολιτείας για την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων και της οικοδομής, θα χορηγεί ως και το 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου για την απόκτηση κύριας ή εξοχικής κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.

Ενδιαφέρον έχει πάντως το γεγονός ότι η τράπεζα διατηρεί αμετάβλητο το επιτόκιο στον λογαριασμό καταθέσεων Μεγάλο Ταμιευτήριο, σε 2%, από το πρώτο ευρώ κατάθεσης. Σε γενικές γραμμές αναμένεται ότι και οι υπόλοιπες τράπεζες θα ακολουθήσουν ανάλογη πολιτική, δηλαδή θα μειώσουν τα επιτόκια καταθέσεων καθόλου ή λιγότερο από τα επιτόκια χορηγήσεων.