Διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εθνική Τράπεζα, αφού για το πρώτο τρίμηνο του έτους τα υπόλοιπα των πάσης φύσεως χορηγήσεων αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η αύξηση συνεχίστηκε και τον Απρίλιο. Παράλληλα η Εθνική ενισχύει τη ρευστότητά της, καθώς για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμίας το συνολικό ύψος των κεφαλαίων έχει αυξηθεί κατά 1,6 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους ή σε ποσοστό 2,9%, επιτρέποντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την αρχή του έτους οι νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων ανήλθαν σε 870 εκατ. ευρώ και αφορούν περίπου 11.000 δανειολήπτες. Ο ρυθμός των αιτημάτων για νέα στεγαστικά δάνεια παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, με ημερήσιο μέσο όρο περισσότερες από 400 αιτήσεις τον Απρίλιο. Οι εγκρίσεις των δανείων αυτών έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό απόθεμα προς εκταμίευση εντός του επόμενου διμήνου, γεγονός που ενισχύει την προσδοκία της τράπεζας για τη διατήρηση των υψηλών ρυθμών χρηματοδότησης της κατοικίας, σύμφωνα με το αρχικό της σχέδιο. Η εφαρμογή των ανακοινωθέντων μέτρων για την τόνωση της αγοράς κατοικίας εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει ακόμη περισσότερο στον τομέα της στεγαστικής πίστης, τον οποίο ο πρόεδρος της Εθνικής κ. Τ. Αράπογλου έχει χαρακτηρίσει τομέα προτεραιότητας για τις εργασίες της από την αρχή του έτους.

Στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η καθαρή αύξηση των υπολοίπων του τετραμήνου ανήλθε σε 417 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ετησιοποιημένο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 28%. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της τράπεζας για τη δραστηριότητα αυτή εκτιμάται ότι θα έχει καλυφθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ, οι εγκρίσεις της τράπεζας έχουν ξεπεράσει τα 700 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 6.000 επιχειρήσεις. Παράλληλα, ενισχύει το πρόγραμμά της για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων που ήδη έχει ενεργοποιηθεί για 600 επιχειρήσεις με ύψος εγκρίσεων πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

Σημαντική είναι η συμβολή της τράπεζας και στη χρηματοδότηση αγοράς διαρκών αγαθών μέσω καταναλωτικών δανείων. Ιδιαίτερα για την αγορά του αυτοκινήτου, η τράπεζα έχει χορηγήσει περίπου 150 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους, συμβάλλοντας στη στήριξη αυτής της εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζεται από την κρίση.