Υστερα από δύο σχεδόν μήνες ανόδου στα χρηματιστήρια τα πράγματα μοιάζουν καλύτερα στον κόσμο των επενδύσεων καθώς η παγκόσμια «ανάσταση των τραπεζών», δηλαδή του «μεγάλου ασθενούς» της πρόσφατης κρίσης, αναπτέρωσε τις ελπίδες των επενδυτών.

Η Μεγάλη Απομόχλευση του 2008 εξάλλου, που είχε οδηγήσει τράπεζες-κολοσσούς στο καναβάτσο, είχε κατευθύνει τα θεσμικά χαρτοφυλάκια σε υποεπενδυμένες θέσεις στον κλάδο. Ετσι καθώς οι κινήσεις των Αρχών εδραίωσαν την αίσθηση ότι ο κόσμος δεν θα βιώσει μια νέα Μεγάλη Υφεση όπως το 1929 και ότι δεν πρόκειται να δούμε άλλη κατάρρευση μεγάλης τράπεζας, οι ανά των κόσμο θεσμικοί επιδόθηκαν σε μια ισορρόπηση των χαρτοφυλακίων τους σε πιο ουδέτερες θέσεις στον κλάδο, οδηγώντας τις υπερπωλημένες τραπεζικές μετοχές σε βίαιη ανάκαμψη.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, εξάλλου, η κατάσταση βελτιώθηκε λόγω των μέτρων που ελήφθησαν από τις κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές. Οι κεντρικές τράπεζες μείωσαν δραστικά τα επιτόκια (σήμερα αναμένεται και η νέα μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ), ορισμένες ενίσχυσαν τη ρευστότητα, αγοράζοντας τίτλους σταθερού εισοδήματος, ενώ κατά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο οι τράπεζες δεν ανακοίνωσαν επιπλέον διαγραφές τοξικών χρεών από τον ισολογισμό τους.

Ωστόσο, εν μέσω της ύφεσης, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αδυναμία να αποπληρώσουν τα χρέη τους θα αυξάνεται, οι τράπεζες θα σημειώσουν αύξηση στα προβληματικά δάνεια, γεγονός που θα διαβρώσει την κερδοφορία τους, επηρεάζοντας αρνητικά την κεφαλαιακή τους βάση και καθιστώντας τις αυξήσεις κεφαλαίων αναπόφευκτες.

Αυτό αναμένεται να προκύψει αύριο και από το «τεστ αντοχής» 19 (από 8.000) μεγάλων τραπεζών των ΗΠΑ με καθαρό ενεργητικό πάνω από 100 δισ. δολάρια, δηλαδή των τραπεζών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το χρηματοοικονομικό σύστημα σε περίπτωση που καταρρεύσουν, ενώ και στην Ευρώπη εκτιμάται ότι υπάρχουν τράπεζες που έχουν ανάγκη από κεφαλαιακές ενισχύσεις. Ωστόσο καθώς πλέον οι αγορές προεξοφλούν πως οι οικονομίες προς το τέλος του έτους θα κινηθούν ανοδικά, καθίσταται μια ακόμη φορά σαφές ότι τα πιο εύκολα κέρδη για αυτούς που τολμούν βγαίνουν το πρώτο διάστημα μιας πιθανής ανάκαμψης.

mantik@dolnet.gr