Ανατρέπεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μουσουλμανικού νεκροταφείου στην περιοχή του Σχιστού, εξαιτίας επιφυλάξεων που διατύπωσε ο Οργανισμός Αθήνας ως προς την καταλληλότητα της έκτασης για τη συγκεκριμένη χρήση. Αυτό προκύπτει από τη γραπτή απάντηση που έδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών κ.

Αθ. Νάκοςσε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει στη Βουλή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ.

Π. Κοροβέσης. Η Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ) είχε ζητήσει τη δημιουργία και διαχείριση μουσουλμανικού νεκροταφείου σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή του Σχιστού, η οποία διατίθεται για τον σκοπό αυτόν από την Εκκλησία της Ελλάδος, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της. Μάλιστα, για τη χωροθέτησή του εστάλη έγγραφο-αίτημα του προέδρου της ΤΕΔΚΝΑ στον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων.

Ωστόσο, σύμφωνα με το έγγραφο-απάντηση του υπουργείου Εσωτερικών (15 Απριλίου 2009) προς τον κ. Κοροβέση, «μετά από επιφυλάξεις που διατύπωσε ο Οργανισμός Αθήνας ως προς την καταλληλότητα της εν λόγω έκτασης για τη συγκεκριμένη χρήση, από άποψη χωροταξική και εδαφολογική, το ζήτημα επανεξετάζεταιπροκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση για τη δημιουργία του μουσουλμανικού νεκροταφείου στην Αττική».

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή ο πρόεδρος της Μουσουλμανικής Ενωσης Ελλάδας κ.

Ν. Ελγαντούρεπεσήμανε μιλώντας στο «Βήμα»: «Αν και από το 2006 όλοι οι αρμόδιοι διαβεβαιώνουν ότι το ζήτημα του μουσουλμανικού νεκροταφείου κοντεύει να τελειώσει, μπαίνουν νέα εμπόδια·φαίνεται ότι τα λόγια μένουν στον αέρα και πως στόχος της πολιτείας είναι να μην κάνει τίποτε για τους μουσουλμάνους» .