Φθηνότερο νερό θα δίνει η ΕΥΔΑΠ και στις πολύτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ. Ειδικότερα, το ειδικό μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης των πολυτέκνων οικογενειών επεκτείνεται και στις τετραμελείς οικογένειες που έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα, ηλικίας ως 23 ετών. Εφόσον, δε, σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους το όριο ηλικίας επεκτείνεται ως το 25ο έτος.