Ηδικογραφία για την ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και του ελληνικού Δημοσίου έπρεπε υποχρεωτικά να διαβιβαστεί στη Βουλή από τους εισαγγελείς κ.

Π. Στραγάληκαι κυρία Ευσταθία Σπυροπούλου . Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας που συνήλθε το Σαββατοκύριακο στην Ξάνθη.

Η διαβίβαση της δικογραφίας από τους δύο εισαγγελείς έπρεπε να γίνει χωρίς «αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης».

Δικαίωμα αξιολόγησης των στοιχείων της δικογραφίας, σημειώνουν οι δικηγόροι, δεν έχει ούτε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.

Γ. Σανιδάς, ο οποίος αρνήθηκε να διαβιβάσει τη δικογραφία στη Βουλή.

Η Ολομέλεια υπογραμμίζει ακόμη ότι«μόνος αρμόδιος, αλλά και υπεύθυνος, για τη διαβίβαση της δικογραφίας είναι ο ενεργήσας την εξέταση εισαγγελέας, που εν προκειμένω μάλλον κακώς ζήτησε την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον οποίο απλώς έπρεπε να ενημερώσει για το πέρας της εξέτασης, επειδή εκείνος του είχε παραγγείλει τη συγκεκριμένη προκαταρκτική εξέταση».

Επίσης, δεν προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις, προσθέτουν οι δικηγόροι, ότι είναι στις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου «η εντολή να μη διαβιβαστεί η δικογραφία στη Βουλή».

Αντίθετα, τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος με ανακοίνωσή τους συντάσσονται στο πλευρό του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Σανιδά, για την απόφασή του να μη διαβιβάσει στη Βουλή τη δικογραφία για το Βατοπαίδι.