ΔΕΝ ΕΜΠΝΕΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤτΕ