Οβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ι. Δραγασάκης σε ερώτησή του στη Βουλή προς τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου αναφέρει:

«Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2009 καλύφθηκε όλο το δανειακό πρόγραμμα του έτους (42,2 δις €), στο τέλος δε του 2009 ο δανεισμός θα ανέλθει σε 50 δις €.

Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/14709/0025 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας, παρέχεται η εγγύηση του δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα για τη ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Νομούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και κάποιους Δήμους του Νομού Λάρισας.

Περαιτέρω, με άλλες κυβερνητικές πρωτοβουλίες δίνονται εγγυήσεις για άλλες περιπτώσεις, όπως: Τράπεζες (νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών με 28 δις), ΤΕΜΠΜΕ, αγορά ακινήτων μέσω στεγαστικών δανείων κλπ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. υπουργός:

• Ποια η εξέλιξη του δημόσιου δανεισμού φέτος, ποιο το ύψος του και ποιο το προβλεπόμενο δημοσιονομικό κόστος από την αύξηση των επιτοκίων;

• Ποια Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των εγγυήσεων του δημοσίου και ποια η σύνθεση της εν λόγω επιτροπής;

• Ποιο το ύψος των εγγυήσεων που έχουν δοθεί κατά τα έτη 2007, 2008 και μέχρι σήμερα για το 2009;»