Η διασπορά της «νέας γρίπης» σε όλη τη Γη οδηγεί τον ΠΟΥ σε ενδεχόμενη αναβάθμιση του κινδύνου πανδημίας στο ανώτατο επίπεδο.