Φορολογικές Απορίες

* Η κυρία Ελίνα Σουρέλια ερωτά: «Είμαι έγγαμη από τον Μάιο του 2008 και εφέτος καλούμαι να φτιάξω κοινή δήλωση με τον σύζυγό μου. Εχω κάποιες απορίες όσον αφορά την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης.Στο δικό μου όνομα υπάρχει: 1) Ενα διαμέρισμα 77 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,5% από κληρονομιά του πατέρα μου (το υπόλοιπο ποσοστό με τη μητέρα μου και την αδελφή μου),στο οποίο διέμενα μέχρι τον γάμο μου. 2) Μια μονοκατοικία εξοχική 58 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,5% από κληρονομιά του πατέρα μου (το υπόλοιπο ποσοστό με τη μητέρα μου και την αδελφή μου) στο οποίο δεν διαμένω.

* Η κυρία Ελίνα Σουρέλια ερωτά: «Είμαι έγγαμη από τον Μάιο του 2008 και εφέτος καλούμαι να φτιάξω κοινή δήλωση με τον σύζυγό μου. Εχω κάποιες απορίες όσον αφορά την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης.Στο δικό μου όνομα υπάρχει: 1) Ενα διαμέρισμα 77 τ.μ.με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,5% από κληρονομιά του πατέρα μου (το υπόλοιπο ποσοστό με τη μητέρα μου και την αδελφή μου),στο οποίο διέμενα μέχρι τον γάμο μου. 2) Μια μονοκατοικία εξοχική 58 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 37,5% από κληρονομιά του πατέρα μου (το υπόλοιπο ποσοστό με τη μητέρα μου και την αδελφή μου) στο οποίο δεν διαμένω. 3) Ενα διαμέρισμα 72 τ.μ. εξ ολοκλήρου δικό μου από γονική παροχή του πατέρα μου,στο οποίο δεν διαμένω αλλά το ενοικιάζω. Από την ημέρα του γάμου μου διαμένω μαζί με τον σύζυγό μου σε διαμέρισμα το οποίο νοικιάζουμε, με τις αποδείξεις να κόβονται στο δικό του όνομα. O ίδιος δεν έχει ακίνητα στο όνομά του. Μήπως θα μπορούσατε να με συμβουλεύσετε με ποιον τρόπο θα δηλώσω τα ακίνητά μου;Ποια θα είναι η κύρια κατοικία μου,πόσοι οι μήνες ιδιοκατοίκησης.Η εξοχική κατοικία θα δηλωθεί αφού δεν διαμένω σε αυτή κανέναν μήνα;Το σπίτι που νοικιάζουμε μαζί με τον σύζυγό μου θα αποτελεί κύρια κατοικία και των δύο. Ο κωδικός 812 θα συμπληρωθεί από μένα; Το διαμέρισμα των 72 τ.μ. στο οποίο είμαι ιδιοκτήτρια θα φανεί κάπου στη δήλωσή μου;Τέλος,πώς θα φανεί στον πίνακα 7 ότι ο σύζυγός μου δεν συμμετέχει στα ακίνητά μου παρά μόνο στο διαμέρισμα που νοικιάζουμε και κατοικούμε μαζί;».

Απάντηση:

1) Με βάση τα ακίνητα που έχετε δεν γεννάται θέμα τεκμαρτού προσδιορισμού του εισοδήματος. Δεν έχετε κύρια κατοικία πάνω από 200 τ.μ. ούτε δευτερεύουσα πάνω από 150 τ.μ. 2) Εφέτος θα υποβληθεί από τον σύζυγο κοινή δήλωση φόρου εισοδήματος, η οποία θα συνοδεύεται από κάποια πρόσθετα έντυπα. Στο έντυπο Ε2 θα γραφούν όλα τα ακίνητα, καθώς και το μίσθωμα του καθενός. Εφόσον υπάρχουν κενά ακίνητα θα γράψετε τη λέξη «κενό», με την προϋπόθεση ότι θα αποδείξετε με απόδειξη της ΔΕΗ ότι αυτά δεν κατοικούνται. Ο σύζυγος θα υποβάλει εφέτος αρχική δήλωση ακινήτων (έντυπο Ε9), στο οποίο θα γράψει τα στοιχεία της συζύγου και όλα τα ακίνητά της, ενώ στη στήλη 23 του εντύπου θα γράφει τον κωδικό 2. Κύρια κατοικία είναι αυτή στην οποία διαμένετε, ανεξαρτήτως από το αν αυτή είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη. 3) Οι κωδικοί 811-812 θα συμπληρωθούν από εκείνον στο όνομα του οποίου εκδίδεται η απόδειξη του ενοικίου. 4) Στο έντυπο της κύριας δήλωσης δεν θα γράψετε κανένα ακίνητο. Τα ακίνητα θα γραφούν στα έντυπα Ε2 και Ε9.

* Ο κ. Δημήτριος Μανιόπουλος ερωτά:

«Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας.Μέσα στο 2008 αγόρασα αυτοκίνητο 1.800 κ.εκ.Σύμφωνα με τη νομοθεσία,μπορώ να βάλω το 25% ως έξοδο,αφού το χρησιμοποιώ ως ελεύθερος επαγγελματίας.Το αυτοκίνητο έκανε 28.000,το 25% είναι 7.000, αυτό το έξοδο των 7.000 το περνώ όλο μέσα στο 2008 ή το αποσβένω με κάποιον συντελεστή;».

Απάντηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 1

του άρθρου 31 του ΚΦΕ, από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών- μιας και οι διατάξεις του άρθρου 31 έχουν ανάλογη εφαρμογή στον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών- αφαιρούνται οι δαπάνες για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων- οχημάτων.

Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, ειδικά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών αφαιρούνται ως ένα ποσοστό οι κάθε είδους δαπάνες για τη συντήρηση, λειτουργία, επισκευή και κυκλοφορία, καθώς και οι αποσβέσεις των επιβατικών αυτοκινήτων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Η έκπτωση έχει οριστεί σε ποσοστό 60% εφόσον τα χρησιμοποιούμενα αυτοκίνητα έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, ενώ για τα αυτοκίνητα μεγαλυτέρου κυβισμού το ποσοστό της έκπτωσης έχει οριστεί σε 25%.

* Ο κ. Σοφοκλής Νικηφόρος ερωτά: «Οι δαπάνες συντήρησης της πολυκατοικίας πώς θα αναγραφούν στη δήλωση από ιδιοκτήτη διαμερίσματος;Πρέπει να δώσει ειδική βεβαίωση ο διαχειριστής;». Απάντηση: Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης οι οποίες αφορούν κοινόχρηστους χώρους ακινήτου επιμερίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ, στους συνιδιοκτήτες. Οι δαπάνες αυτές επιμερίζονται στους συνιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθενός. Ο επιμερισμός των δαπανών γίνεται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον ΚΒΣ.

* Ο κ. Χρίστος Χρίστου ερωτά: «Αν κάποιο ανήλικο έχει κληρονομήσει ένα ακίνητο μπορώ να κάνω Ε9 στο παιδί,ξεχωριστό στο ΑΦΜ του παιδιού,και να το βάλω προστατευόμενο μέλος στους γονείς,αφού είναι μαθητής (για να κερδίσω το αφορολόγητο);».

Απάντηση: Ο πατέρας ή ο γονέας που έχει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού θα υποβάλει το έντυπο Ε9 για λογαριασμό του ανήλικου παιδιού. Το παιδί θα εξακολουθήσει να είναι προστατευόμενο μέλος.

* Ο κ. Αλέξανδρος Οικονομίδης ερωτά:

«Οι αποδείξεις από σινεμά, καφετέριες-μπαρ και κέντρα διασκέδασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν;».

Απάντηση: Από το συνολικό εισόδημα θα αφαιρεθούν οι δαπάνες σε καφετέριες-μπαρ και κέντρα διασκέδασης, όχι όμως και η δαπάνη για τον κινηματογράφο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk