Αλλάζει ο τρόπος κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού

Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να προσδώσει διαρθρωτικό χαρακτήρα στην απόφασή της για μείωση των δαπανών στο Δημόσιο, με την επίσπευση της αλλαγής του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού του κράτους, την ευρεία αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών με συγχωνεύσεις και τη λήψη μέτρων περιορισμού της γραφειοκρατίας, το συνολικό κόστος της οποίας έχει εκτιμηθεί ότι υπερβαίνει το 6,8% του ΑΕΠ. Οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομίας κκ. Πρ.Παυλόπουλος και…

Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να προσδώσει διαρθρωτικό χαρακτήρα στην απόφασή της για μείωση των δαπανών στο Δημόσιο, με την επίσπευση της αλλαγής του τρόπου κατάρτισης του προϋπολογισμού του κράτους, την ευρεία αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών με συγχωνεύσεις και τη λήψη μέτρων περιορισμού της γραφειοκρατίας, το συνολικό κόστος της οποίας έχει εκτιμηθεί ότι υπερβαίνει το 6,8% του ΑΕΠ.

Οι υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομίας κκ. Πρ.Παυλόπουλος και Ι. Παπαθανασίου αντιστοίχως, όπως αναφέρουν πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του «Το Βήμα», έχουν επεξεργαστεί σχέδιο σύμφωνα με το οποίο όλα σχεδόν τα υπουργεία- με εξαίρεση τα υπουργεία Εξωτερικών, Αμυνας και ΥΠΕΧΩΔΕ- θα υποχρεώνονται άμεσα να καταρτίζουν ετήσια «προγράμματα δράσης», με βάση τα οποία και θα χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα ποσά δηλαδή που θα διοχετεύονται κάθε χρόνο στα υπουργεία δεν θα είναι ανεξέλεγκτα όπως συμβαίνει σήμερα που χρηματοδοτούνται με βάση συγκεκριμένους κωδικούς, αλλά θα εξαρτώνται άμεσα από τις υπηρεσίες τις οποίες θα εκτελούν και τα σχέδια δράσης τα οποία θα καταρτίζουν.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να νοικοκυρευτούν και να περιοριστούν δραστικά οι δαπάνες του Δημοσίου, να τονωθεί ο επιτελικός χαρακτήρας των υπουργείων και, το κυριότερο, να περιοριστεί η γραφειοκρατία με την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις σχέσεις του κράτους με τους πολίτες. Βεβαίως η χρηματοδότηση με βάση το νέο σύστημα θα γίνεται με απόκλιση συν- πλην 15%, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται οι έκτακτες δαπάνες που θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, αλλά σε κάθε περίπτωση θα εξαρτάται από την επίτευξη ή μη των στόχων που θα έχουν τεθεί από τα προγράμματα δράσης.

Εκτίμηση στελεχών των δύο υπουργείων που επεξεργάζονται το νέο σύστημα κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι ότι μόνο από τον περιορισμό της γραφειοκρατίας η χώρα θα μπορούσε να εξοικονομεί περίπου 1,5 δισ. ευρώ κάθε έτος ως το 2012. Το ποσόν αυτό αντιστοιχεί στο 25% του πραγματικού κόστους της γραφειοκρατίας το οποίο, σύμφωνα με σχετική μελέτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης την οποία παρουσίασε «Το Βήμα», υπερβαίνει τα 16 δισ. ευρώ. Μάλιστα σχετική δέσμευση για τα μέτρα τα οποία θα εξαγγελθούν και θα υλοποιηθούν για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο και του προγράμματος για τη διοικητική μεταρρύθμιση ανέλαβε ο κ. Παπαθανασίου και στη συνεδρίαση του Εco/Fin, στο οποίο κατέστησε σαφές ότι η μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25% ως το 2012 εντάσσεται στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη μείωση της δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η υλοποίηση του σχεδίου είναι απολύτως βέβαιον ότι θα επιφέρει ένα νέο σοκ στο Δημόσιο, μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση της εισοδηματικής πολιτικής, καθώς θα οδηγήσει σε ευρείες ανακατατάξεις των υπηρεσιών όλων σχεδόν των υπουργείων με μετακινήσεις προσωπικού, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που ανακύπτουν σε καθεμία υπηρεσία ξεχωριστά με βάση τα προγράμματα τα οποία θα καταρτίζονται. «Πρόκειται για το σημαντικότερο πρόγραμμα διοικητικής αναδιοργάνωσης που έχει επιχειρηθεί ποτέ για τον ανασχεδιασμό των κρισιμότερων δημόσιων υπηρεσιών καθημερινότητας», επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών.

Για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, τα οποία θα υποβάλλονται στο υπουργείο Οικονομίας κάθε Απρίλιο έτσι ώστε να αποφασίζεται έγκαιρα η χρηματοδότηση των υπηρεσιών, θα αξιοποιηθούν οι Ομάδες Τεκμηρίωσης, οι οποίες θα απαριθμούν περίπου 30 εμπειρογνώμονες και θα συσταθούν σε κάθε υπουργείο έπειτα και από σχετική απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Οι Ομάδες αυτές δεν θα «εμπλέκονται» στη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία, αλλά θα υπάγονται απευθείας στους υπουργούς της κυβέρνησης. Στις αρμοδιότητές τους θα είναι, εκτός των άλλων, να καταγράφουν το οικονομικό κόστος που συνεπάγονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις, να μετρούν το κόστος των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που θα καταργούνται στη διάρκεια του έτους και να προτείνουν λύσεις για την καλύτερη λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των υπηρεσιών. Για την κοστολόγηση των υπηρεσιών έχει επιλεγεί μάλιστα ένα σύστημα το οποίο έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

Ηδη, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχουν επιλεγεί οι τομείς στους οποίους θα δοθεί από εφέτος η «μάχη κατά της γραφειοκρατίας» και για τους οποίους θα ζητηθεί να εξοικονομήσουν εντός του 2009 συνολικά περίπου 1,5 δισ. ευρώ, με βάση και τη σχετική μελέτη του κόστους των υπηρεσιών τους που έχει πραγματοποιήσει το υπουργείο Εσωτερικών. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:

* Η απασχόληση (υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων) για την οποία θα ζητηθεί η κωδικοποίηση 117 συναφών ρυθμιστικών κειμένων, η πλήρης τυποποίηση των διαδικασιών των Επιθεωρήσεων Εργασίας και η εκπόνηση περιγράμματος θέσης του γιατρού εργασίας.

* Η απλούστευση των διαδικασιών για την απόδοση του ΦΠΑ, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν τα χρήματα τα οποία διοχετεύονται σε παρασιτικά κυκλώματα τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο και να αυξηθούν τα έσοδα του Δημοσίου. * Η αλλαγή του συστήματος προμηθειών στα νοσοκομείων.

Ενδοκυβερνητικές τριβές
Το σχέδιο των κκ. Παπαθανασίου και Παυλόπουλου για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας εκτιμάται ότι θα αναζωπυρώσει τις ενδοκυβερνητικές τριβές και αντιθέσεις. Ο κ. Παυλόπουλος, μετά την απομάκρυνση του κ. Γ.Αλογοσκούφη με τον οποίον δεν διατηρούσε και τις πλέον αρμονικές σχέσεις, εκτιμά ότι άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος της διοικητικής μεταρρύθμισης. Υπέρ του προγράμματος, κυρίως όσον αφορά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, έχει ταχθεί και ο κ. Παπαθανασίου, ο οποίος δέχεται ισχυρές πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ενωση για τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών ως το 2012, έτσι ώστε σε μια περίοδο κρίσης να εξοικονομηθούν πόροι και να τονωθεί ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων. Το ερώτημα βεβαίως που ανακύπτει είναι πώς θα αντιδράσουν οι υπουργοί όπως, για παράδειγμα, ο κ. Δ.Αβραμόπουλος , από τους οποίους θα ζητηθεί να «εκχωρήσουν» αρμοδιότητες. Τυπικά οι υπουργοί θα ελέγχουν την όλη διαδικασία, καθώς σε αυτούς θα υπάγονται οι Ομάδες Τεκμηρίωσης οι οποίες θα συσταθούν σε κάθε υπουργείο. Στην πράξη, όμως, ο πραγματικός έλεγχος θα ασκείται από τους κκ. Παυλόπουλο, Παπαθανασίου και τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Α.Καρρά, οι οποίοι θα συντονίζουν το όλο εγχείρημα μετά το «πράσινο φως» που έλαβαν από τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή .

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Η Καλντέρα η επιλογή να εκδράμουν αυτές τις άκρως επικίνδυνες ημέρες, με τη μετάλλαξη Ομικρον να σαρώνει τα πάντα, στην αγαπημένη... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk