ΓΝΩΜΗ

Η Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις των εποχών

Είναι γενική η διαπίστωση για το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο των παρεχομένων από το κράτος υπηρεσιών προς τους πολίτες του και ειδικότερα σε θέματα παροχής δημοσίων υπηρεσιών, παιδείας, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, δικαιοσύνης κ.λπ. Είναι επίσης εμφανής η στρεβλωτική ερμηνεία που δίνουμε σε βασικούς θεσμούς και δράσεις που εδραιώνουν τη δημοκρατία και τους μηχανισμούς της. Το ερώτημα ύστερα από τόσα χρόνια διαπιστώσεων είναι αν πραγματικά θέλουμε ως κοινωνικό σύνολο να εξαλείψουμε …

Η Ελλάδα απέναντι στις προκλήσεις των εποχών | tovima.gr

Είναι γενική η διαπίστωση για το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο των παρεχομένων από το κράτος υπηρεσιών προς τους πολίτες του και ειδικότερα σε θέματα παροχής δημοσίων υπηρεσιών, παιδείας, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, δικαιοσύνης κ.λπ. Είναι επίσης εμφανής η στρεβλωτική ερμηνεία που δίνουμε σε βασικούς θεσμούς και δράσεις που εδραιώνουν τη δημοκρατία και τους μηχανισμούς της.

Το ερώτημα ύστερα από τόσα χρόνια διαπιστώσεων είναι αν πραγματικά θέλουμε ως κοινωνικό σύνολο να εξαλείψουμε όλες τις παραπάνω ελλείψεις και αδυναμίες προκειμένου αφενός να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο του λαού μας και αφετέρου να ανταποκριθούμε στην αναγκαιότητα σύγκλισης με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Εχουν επανειλημμένως προβληθεί διάφορες ιδέες, αλλά ουδέποτε έχει γίνει μια σοβαρή και ολοκληρωμένη εισήγηση που να αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά στη ρίζα τους, αφού ορισμένοι επωφελούνται από τη συνεχιζόμενη υπολειτουργία των θεσμών.

Είναι βέβαιο ότι πολλά από τα θέματα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν και επιλυθούν μέσα σε μικρό χρονικό ορίζοντα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η οποιαδήποτε ρύθμιση θα αφορά και τις μελλοντικές γενεές. Το γεγονός αυτό από μόνο του οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η όποια προσπάθεια πρέπει να έχει συναινετικό χαρακτήρα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, επιμονή και αποφασιστικότητα στην υλοποίησή της. Θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί ένας εθνικός διάλογος με τη συγκρότηση ad hoc επιτροπών, οι οποίες θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και στις οποίες θα συμμετέχουν οι καλύτεροι στο κάθε αντικείμενο. Ο εθνικός αυτός διάλογος, στον οποίο επιβάλλεται να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές τάσεις αλλά και εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων και φορέων, οφείλει να είναι απαλλαγμένος από μη υλοποιήσιμους στόχους και επιδιώξεις και προπαντός από προσπάθεια κομματικού οφέλους. Η τελική επιλογή των μελών των επιτροπών αυτών θα είναι αποτέλεσμα διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και των λοιπών φορέων (πολιτικά κόμματα, εργοδοτικές ενώσεις, συνδικάτα, ακαδημαϊκοί, ερευνητές κτλ.). Ο διοικητικός συντονισμός και η υποστήριξη του έργου των επιτροπών, ιδιαίτερα για θέματα που άπτονται οικονομικών θεσμών, θα μπορούσε να ανατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία διαθέτει και τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών) και είναι ίσως το μοναδικό εθνικό όργανο που λογοδοτεί και εξαρτάται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕCΒ), ή στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) εφόσον διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και την αναγκαία εμπειρία. Η συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών αυτών θα καθοριστούν με νομοθετική ρύθμιση. Η προσπάθεια αυτή θα τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις επιτροπές αυτές θα κληθούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένοι Ελληνες της διασποράς και ταυτόχρονα θα ζητηθεί η οικονομική και τεχνοκρατική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ για όλο το χρονικό διάστημα της μελέτης, για κάθε αντικείμενο, τα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή θα δεσμευθούν ότι δεν θα φέρουν προς ψήφιση νομοσχέδια ή τροπολογίες που θα ανατρέπουν τις μέχρι τότε ισχύουσες βασικές δομές. Η επιλογή των προεδρείων θα μπορούσε να γίνει είτε διά κλήρου, μεταξύ των καθ΄ ύλην ειδικών, είτε με ομόφωνη απόφαση των μελών της κάθε επιτροπής.

Βασική επιδίωξη της προσπάθειας αυτής θα είναι όχι τόσο η προβολή νέων ιδεών, συστημάτων ή αρχών- γεγονός το οποίο θα απαιτήσει πολύ βαθιά μελέτη, ανάλυση, έρευνα και αβεβαιότητα όσον αφορά τη δυνατότητα υλοποίησής τους- αλλά περισσότερο η προσαρμογή δοκιμασμένων ρυθμίσεων και λύσεων με επικέντρωση σε συστήματα χωρών που προσομοιάζουν με την ελληνική πραγματικότητα, ιδιαίτερα σε μορφωτικό επίπεδο, ιδιοσυγκρασία, οργανωτικά και οικονομικά δεδομένα. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των επιτροπών αυτών (Λευκές Βίβλοι) θα είναι δεσμευτικές, έχοντας εξασφαλίσει την προηγούμενη νομοθετική διασφάλιση τής άνευ παρεμβάσεων άμεσης εφαρμογής τους. Η Βουλή των Ελλήνων θα προσδιορίσει και θα αποφασίσει την προτεραιότητα υλοποίησης των προτάσεων που θα υποβληθούν και οπωσδήποτε με αυξημένη πλειοψηφία θα έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή μεταβολών με βάση τα αποτελέσματα αξιόπιστης μελέτης κόστους- οφέλους. Να σημειωθεί ότι στη διαδικασία αυτή δεν αποκλείεται να προταθούν και συνταγματικές αλλαγές.

Είναι αυτονόητο ότι μια παρόμοια συνολική προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις, και για τον λόγο αυτόν ενδεχομένως χρειάζεται μία εκ των προτέρων ενημέρωση και έλεγχος των προθέσεων του εκλογικού σώματος με τη μορφή μιας αξιόπιστης, ως προς τα αποτελέσματά της, δημοσκόπησης (η δημοσκόπηση αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), αφού όπως προβλέπεται θα χρειαστούν θυσίες, επιμονή και υπομονή από όλους τους επηρεαζόμενους. Η διαδικασία αυτή είναι επίσης βέβαιον ότι θα τύχει της ευμενούς ανταπόκρισης διεθνών οργανισμών, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και των λοιπών κρατών και κυβερνήσεων με τα οποία η χώρα μας συμμετέχει σε κοινές ενώσεις και οργανισμούς. Επίσης, η εργασία αυτή θα προετοιμάσει την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για το νέο περιβάλλον το οποίο θα προκύψει μετά την έξοδο από τη βαθιά και μακράς διάρκειας κρίση στην οποία η σημερινή ύφεση θα έχει οδηγήσει, το οποίο περιβάλλον, όπως και οι συνθήκες, προβλέπεται ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό από το σημερινό, όπως το γνωρίζουμε.

Η Ελλάδα πρέπει να γίνει, επιτέλους, παράδειγμα προς μίμηση παίρνοντας πρωτοβουλίες έγκαιρα, που θα αποτελέσουν πρότυπα και για άλλες κοινωνίες. Η Ελλάδα με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει και πάλι να αναδειχθεί σε μία κοιτίδα πνεύματος και πρωτοποριακής πρακτικής αντιμετώπισης προβλημάτων που σήμερα απασχολούν τον πλανήτη μας. Πρέπει να γίνει συνείδηση ότι οργανισμοί- μεταξύ των οποίων και έθνη- που δεν διαθέτουν όραμα και πίστη στην επίτευξη των στόχων τους, οι οποίοι βεβαίως πρέπει να είναι καθαροί και επιτεύξιμοι, είναι καταδικασμένοι σε θάνατο, είτε φυσικό είτε πνευματικό.

Ο κ. Κωνσταντίνος Β. Καρατζάς είναι οικονομολόγος.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk