Εκπτώσεις από το συνολικό εισόδημα – Μειώσεις του φόρου

Στον πίνακα 7 θα γραφούν οι δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε ο φορολογούμενος το 2008, για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, δωρεές χρηματικών ποσών στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα κτλ. Χορηγίες σε πολιτιστικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τόκους δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής, οικογενειακές δαπάνες, καθώς και για το ενοίκιο κυρίας κατοικίας ή κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν.

Στον πίνακα 7 θα γραφούν οι δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε ο φορολογούμενος το 2008, για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, δωρεές χρηματικών ποσών στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, κοινωφελή ιδρύματα κτλ. Χορηγίες σε πολιτιστικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τόκους δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ασφάλιστρα ζωής, οικογενειακές δαπάνες, καθώς και για το ενοίκιο κυρίας κατοικίας ή κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν.

Με τον νέο τρόπο προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και του οφειλόμενου φόρου, τον οποίο θέσπισε ο Ν. 3091/2002, οι πιο πάνω δαπάνες άλλες μεν θα αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα, ενώ άλλες ως ένα ποσοστό θα μειώσουν τον φόρο που προκύπτει με βάση την κατά περίπτωση κλίμακα.

Ενδείξεις 049: Στην ένδειξη αυτή, θα γραφεί το ποσό των δαπανών παροχής υπηρεσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο φορολογούμενος ή η σύζυγος ή τα ανήλικα παιδιά το 2008. Από το συνολικό εισόδημα θα αφαιρεθεί ποσοστό 40% αυτών των δαπανών και ως 8.000 ευρώ. Οι δαπάνες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη είναι οι ακόλουθες:

* Οι δαπάνες δεξιώσεων γάμων και βαπτίσεων, καθώς και σε ταβέρνες και εστιατόρια και σε κάθε είδους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης και τα εντός ξενοδοχείων και πλοίων ευρισκόμενα.

* Οι δαπάνες που καταβάλλονται σε μεσίτες ακινήτων, ωδεία, σχολές χορού και ρυθμικής, σχολές πολεμικών τεχνών, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής, κομμωτήρια, διαιτολόγους, διατροφολόγους, ομοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές και μασέρ.

* Οι δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών επισκευής κλιματισμού (ψύξης- θέρ μανσης) και εξαερισμού. * Οι δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπά επαγγέλματα που αφορούν επισκευή και συντήρηση οικοδομών. Ενδείξεις 051-052: Εξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης: Από τον φόρο που προκύπτει από την κατά περίπτωση κλίμακα αφαιρείται ποσοστό 20% του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των άλλων προσώπων που τον βαρύνουν. Ανώτερο ποσό μείωσης του φόρου για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ορίστηκε το ποσό των 6.000 ευρώ.

Στην περίπτωση των συζύγων, κάθε σύζυγος έχει ανώτερο ποσό μείωσης του φόρου για τα έξοδα της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που τον αφορούν 6.000 ευρώ. Το ποσό των 6.000 ευρώ μείωσης του φόρου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μπορεί να καλύπτεται από δαπάνες του ίδιου του φορολογουμένου, των παιδιών του, της συζύγου, καθώς και των άλλων προσώπων που τον βαρύνουν. Σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης νοούνται:

Τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις: Σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα Δ της περίπτωσης α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9, ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, καθώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπροσθετική.

Σύμφωνα με ό,τι έχει δεχθεί η διοίκηση, στην έννοια των ιατρικών επισκέψεων περιλαμβάνονται ακόμη:

* Η δαπάνη για φυσικοθεραπεία ύστερα από γνωμοδότηση του θεράποντος ιατρού (υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 1079914/ΠΟΛ. 1185/1991). * Η δαπάνη που έχει καταβληθεί σε ψυχολόγο ύστερα από γνωμοδότηση του θεράποντος ιατρού (έγγραφο υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 1007259/ΠΟΛ. 1113/1993).

* Η δαπάνη για λογοθεραπεία ύστερα από γνωμοδότηση του θεράποντος ιατρού (έγγραφο υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 1045215/ΠΟΛ. 1159/2000).

Τα έξοδα νοσηλείας: Στην έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης ββ Δ της περίπτωσης α Δ της παρ.

3 του άρθρου 9, και τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο ή την κλινική. Αν τα φάρμακα αγοράζονται από φαρμακείο εκτός της κλινικής ή από φαρμακείο του νοσοκομείου ή της κλινικής, η δαπάνη αγοράς τους δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο: Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης γγ Δ της περίπτωσης α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9, και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο, κλινική ή στο σπίτι.

Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος: Στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης δδ Δ της περίπτωσης α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9, και η δαπάνη για αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η αγορά ή η τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων τα οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία του οργανισμού.

Η δαπάνη νοσοκομειακής περίθαλψης παιδιών που πάσχουν από ανίατο νόσημα, είναι τυφλά ή κωφάλαλα: Στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερίπτωσης εε Δ της περίπτωσης α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9, και η δαπάνη που γίνεται για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των παιδιών που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή βρίσκονται σε χηρεία, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000

ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα. Ακόμη, με τις ίδιες προϋποθέσεις περιλαμβάνεται στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και η δαπάνη που γίνεται για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, των κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων παιδιών του φορολογουμένου, καθώς και η δαπάνη για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλεται για αυτά τα παιδιά σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια. Η διοίκηση έχει δεχθεί (έγγραφο υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 1018050/ΠΟΛ. 1042/1993) ότι δεν περιλαμβάνεται στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης η δαπάνη που γίνεται για λογοθεραπεία παιδιού που παρουσιάζει διαταραχή φωνής και ομιλίας.

Η δαπάνη για την περίθαλψη ηλικιωμένων: Στη διάταξη της υποπερίπτωσης στ Δ της περίπτωσης α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ ορίζεται ότι στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνεται το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.

Εξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο με εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ: Σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9, στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου περιλαμβάνονται και αυτά που γίνονται για την ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του ΚΦΕ τα οποία συνοικούν με αυτόν και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επι τροπής που εδρεύει σε κάθε νομό, ή είναι τυφλοί γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται στην οικεία νομαρχία, στην περίπτωση που έχουν αποκτήσει εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ, κατά το ποσό που τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πραγματικό φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο καθαρό εισόδημα των προσώπων αυτών.

Εξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που έγιναν στην αλλοδαπή: Στις διατάξεις της περίπτωσης α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπου γίνεται λόγος για τη μείωση του φόρου ως ένα ποσοστό για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου και των προσώπων που τον βαρύνουν, δεν αναφέρεται αν αυτά αναγνωρίζονται προς έκπτωση μόνον εφόσον η σχετική δαπάνη πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Αν ο φορολογικός νομοθέτης ήθελε να αναγνωρίσει μόνον τις δαπάνες των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στο εσωτερικό της χώρας, θα το ανέφερε ρητά. Κατά συνέπεια, έχει γίνει δεκτό ότι στις δαπάνες που αναφέρονται στην περίπτωση α Δ της παρ. 3 του άρθρου 9 περιλαμβάνονται και αυτές που γίνονται στο εξωτερικό.

Είναι αυτονόητο ότι δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης τα έξοδα που γίνονται για τη μετάβαση του ασθενούς στο εξωτερικό, ή για τη διαμονή του σε ξενοδοχείο, καθώς και η αμοιβή που τυχόν καταβλήθηκε σε συνοδό του αν αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης: Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1017701/ΠΟΛ. 1040/2001 υπουργική απόφαση, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 4 της 1012349/291/Α0012/ΠΟΛ. 1022/2003, για την αναγνώριση των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, θα πρέπει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος να συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

* Εξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις
Διπλότυπη απόδειξη η οποία εκδίδεται από τον γιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

* Νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές

Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενούς. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενούς και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

* Νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα
Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης για τη νοσηλεία του ασθενούς.

Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενούς και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, όταν στην οικεία απόδειξη είσπραξης αναγράφονται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδά της κατά είδος εξόδου, δεν απαιτείται η πιο πάνω ιδιαίτερη βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, νοσοκομείου ή κλινικής.

* Αμοιβές σε νοσηλευτικό προσωπικό
Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου λόγω της σοβαρότητας της νόσου.

Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσο κόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, υπογεγραμμένη.

* Περίθαλψη ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας
Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από την επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης.

* Τεχνητά μέλη- όργανα
Σε περίπτωση που η δαπάνη για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενούς αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής προμηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά μέλη από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης. Η απόδειξη αυτή, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν αυτές οι διατάξεις, και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλουμένου πράγματος.

* Γυαλιά όρασης, φακοί επαφής, ακουστικά

Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών όρασης ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπει ο ΚΒΣ, απαιτείται και βεβαίωση γιατρού, η οποία παραμένει στον φάκελο του φορολογουμένου (για μία πενταετία) και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης, φακών επαφής και ακουστικών βαρηκοΐας.

* Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών
Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου από την οποία να προκύπτουν ότι το παιδί του φορολογουμένου πάσχει από ανίατο νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή έχει διανοητική καθυστέρηση, ο ακριβής χρόνος φοίτησης ή περίθαλψης γενικά του ανάπηρου παιδιού, για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό της- αναλυτικά κατά κατηγορία- δαπάνης.

Στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα παιδιά είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

* Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή
Προκειμένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή, οι βεβαιώσεις των αλλοδαπών γιατρών ή νοσοκομείων πρέπει να είναι θεωρημένες από τον αρμόδιο έλληνα πρόξενο και μεταφρασμένες νόμιμα. Αν δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο, η θεώρηση αυτών των αποδείξεων πρέπει να γίνεται από την τοπική αρχή του ξένου κράτους η οποία έχει τη σχετική εξουσιοδότηση.

Ενδείξεις 053-054: Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης. Από το συνολικό καθαρό εισόδημα αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που έχουν καταβληθεί από τον φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς και το ποσό των εισφορών που έχει καταβληθεί στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Από το συνολικό καθαρό εισόδημα αφαιρείται όλο το ποσό των εισφορών που έχουν καταβληθεί.

Η δαπάνη για την ασφάλιση, υποχρεωτική ή προαιρετική, είναι προσωπική δαπάνη και συνεπώς αφαιρείται από το εισόδημα του φορολογουμένου μόνον εφόσον αφορά τον ίδιο και όχι και στην περίπτωση που αυτή έχει καταβληθεί για προστατευόμενο μέλος.

Οι εισφορές σε ταμεία ασφάλισης αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα: Ρητά ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ ότι οι ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης αφαιρούνται από το συνολικό καθαρό εισόδημα. Συνεπώς, αν οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν καταβληθεί από επιτηδευματίες σε ταμεία ασφάλισής τους (ΤΕΒΕ, Ταμείο Εμπόρων, ΤΣΑΥ κτλ.), αυτές δεν αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδά τους, ούτε η έκπτωσή τους από το συνολικό καθαρό εισόδημα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό εισόδημά τους έχει προκύψει από ειλικρινή βιβλία.

Ασφαλιστικές εισφορές για την εξαγορά προϋπηρεσίας: Από το συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται όχι μόνο οι τακτικές ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες καταβάλλονται υποχρεωτικά στα ταμεία ασφάλισης, αλλά και οι εισφορές που καταβάλλονται εφάπαξ ή περιοδικά (με δόσεις) για την εξαγορά χρόνου υπηρεσίας ή για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, εφόσον οι εισφορές αυτές είναι υποχρεωτικές για τη λήψη σύνταξης ή για την αύξηση του ποσού αυτής. Ασφαλιστικές εισφορές αλλοδαπών που κατοικούν στην Ελλάδα: Η διοίκηση έχει δεχθεί (εγκύκλιος υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ. 1042/1993) ότι από το συνολικό καθαρό εισόδημα αλλοδαπού κατοίκου Ελλάδος, ο οποίος απέκτησε εισοδήματα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες αυτός κατέβαλε σε αλλοδαπό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον:

* Η καταβολή των εισφορών αυτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το δίκαιο της αλλοδαπής χώρας στην οποία έχει την έδρα του ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης.

* Το ποσό των εισφορών αυτών δεν έχει αφαιρεθεί από το εισόδημα του φορολογουμένου κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος το οποίο τυχόν απέκτησε στην αλλοδαπή.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 8, όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιούνται την έκπτωση του άρθρου 8. Συνεπώς, για την έκπτωση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό και των ασφαλιστικών εισφορών, έχει σημασία ο τόπος κατοικίας του αλλοδαπού.

Δικαιολογητικά για την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών: Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του φορολογουμένου απαιτείται βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόμο, καθώς και το ποσό των εισφορών που έχουν καταβληθεί στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο. Στη βεβαίωση ή την απόδειξη που χορηγεί το ασφαλιστικό ταμείο θα πρέπει να γράφεται χωριστά το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών από τυχόν άλλα ποσά που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος (π.χ., για εκπρόθεσμη καταβολή των εισφορών).

Ενδείξεις 057-058: Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων. Στις ενδείξεις αυτές θα γραφεί η αξία των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω δωρεάς στα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ενδείξεις 059-060: Στις ενδείξεις αυτές θα γραφούν τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του ΑγίουΟρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινου πόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα Κρατικά και Δημοτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα νοσοκομεία που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Ενδείξεις 061-062: Στις ενδείξεις αυτές θα γραφτεί το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, έπειτα από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή. Το ποσό της χορηγίας αυτής αφαιρείται εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή από τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσφέρει τη χορηγία. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό της χορηγίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης η οποία προσέφερε τη χορηγία.

Ενδείξεις 063-070: Τόκοι στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας

* Οι τόκοι των στεγαστικών δανείων που έχουν ληφθεί μέχρι 31.12.2002 αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα στο σύνολό τους εφόσον η πρώτη κατοικία είναι μέχρι 120 τ.μ. Αν η πρώτη κατοικία είναι πάνω από 120 τ.μ. αφαιρείται ποσό τόκων, το οποίο αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι 120 τ.μ. επιφάνεια.

Στην πιο πάνω περίπτωση θα συμπληρωθούν οι ενδείξεις 063-066.

* Οι τόκοι των στεγαστικών δανείων που έχουν ληφθεί από 1.1.2003 και μετά αφαιρούνται από τον φόρο ως ένα ποσό.

Εκπτωση τόκων από το συνολικό εισόδημα Από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρούνται οι δεδουλευμένοι τόκοι στεγαστικού δανείου για την απόκτηση πρώτης κατοικίας που έχει χορηγηθεί σε αυτόν με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον η υποθήκη ή η προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του δανειολήπτη ή του άλλου συζύγου ή των παιδιών που τους βαρύνουν.

Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από έναν από τους πιο πάνω φορείς, ανεξάρτητα αν είναι ο ίδιος που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον φορολογούμενο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου, που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού δανείου, αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του παλαιού δανείου.

Για την αναγνώριση της έκπτωσης των τόκων πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ακόμη ότι έχει εγγραφεί η υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.

Εκπτωση τόκων στεγαστικού δανείου που χορηγήθηκε από ασφαλιστική επιχείρηση για την απόκτηση πρώτης κατοικίας: Με τη διάταξη της υποπερίπτωσης ββ Δ της περίπτωσης ε Δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ έχει οριστεί ότι από το συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρούνται οι τόκοι του στεγαστικού δανείου που έχει χορηγηθεί σε αυτόν από ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία εργάζεται, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Προϋπόθεση για την έκπτωση των τόκων είναι να έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογούμενου ή του άλλου συζύγου ή των παιδιών που τους βαρύνουν.

Εκπτωση προκαταβολών που έχουν χορηγηθεί από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας: Σύμφωνα με την υποπερίπτωση γγ Δ της περίπτωσης ε Δ της παρ.

1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρούνται οι δεδουλευμένοι τόκοι προκαταβολών που του έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Στρατού ή του Ναυτικού ή της Αεροπορίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΝΔ 398/1974, για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Περιορισμός του ποσού των τόκων που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα: Με το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ Δ ορίζεται ότι αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ., το ποσό των τόκων που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

Πότε θεωρείται ότι δεν αποκτάται πρώτη κατοικία: Σύμφωνα με ρητή διάταξη της περίπτωσης ε Δ της παρ. 1, δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία αν ο φορολογούμενος ή ο άλλος σύζυγος ή τα παιδιά που τους βαρύνουν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα 35 τ.μ. προκειμένου για άγαμο, διαζευγμένο ή χήρο και τα 70 τ.μ. προκειμένου για έγγαμο. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί που βαρύνει τον φορολογούμενο ή τον άλλο σύζυγο. Εκπτωση τόκων στεγαστικών δανείων για αναστήλωση, συντήρηση και επισκευή διατηρητέων κτισμάτων: Στη διάταξη της υποπερίπτωσης δδ Δ της περίπτωσης ε Δ της παρ. 1 του άρθρου 8 ορίζεται ότι από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου αφαιρούνται οι τόκοι δανείου που αυτός έχει λάβει από τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή παραδοσιακοί οικισμοί.

Μείωση του φόρου για τόκους στεγαστικών δανείων

Οι φορολογούμενοι που πήραν στεγαστικό δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας και η σύμβαση δανείου έχει υπογραφεί μετά τις 31.12.2002 έχουν μείωση του φόρου κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται ετησίως. Σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα Δ ως και δδ Δ της περίπτωσης γ Δ του άρθρου 9, η μείωση αυτή αφορά:

* Στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας που έχουν χορηγηθεί με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς και η υποθήκη ή η προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητο του φορολογούμενου ή του άλλου συζύγου ή των παιδιών που τους βαρύνουν.

Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον φορολογούμενο του παλαιού δανείου, οι δεδουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοιχούν στο τμήμα αυτό που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανείου, αναγνωρίζονται για μείωση του φόρου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι την εξόφληση του παλαιού δανείου. Για την αναγνώριση της μείωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του νομικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προση μείωση με τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν για το παλαιό δάνειο.

* Στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας που έχουν χορηγηθεί από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η υποθήκη ή η προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή σε ακίνητο του άλλου συζύγου ή σε ακίνητο των παιδιών που τους βαρύνουν.

Το ποσοστό μείωσης του φόρου υπολογίζεται επί των τόκων που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή της προκαταβολής ως 200.000

ευρώ. Ακόμη, αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα 120 τ.μ., η μείωση του φόρου περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμεριστικά στη μέχρι 120 τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

Ενδείξεις 073-074: Στις ενδείξεις αυτές θα γραφεί το ποσό των ασφαλίστρων που καταβλήθηκε το 2008 για ασφάλιστρα ασφαλίσεων ζωής ή θανάτου, ασφαλίσεων προσωπικών ατυχημάτων και για ασφάλιστρα ασθενείας, για την ασφάλιση του ίδιου του φορολογουμένου, του άλλου συζύγου και των παιδιών που τους βαρύνουν.

Ενδείξεις 087-088: Δαπάνη για αλλαγή εγκατάστασης καυσίμου
Από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται ποσοστό 20% της δαπάνης που αυτός έχει καταβάλλει για να αλλάξει τη χρήση καυσίμου, από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή για την τοποθέτηση νέας εγκατάστασης φυσικού αερίου, ηλιοθερμικών συστημάτων. Το ποσό της δαπάνης που αφαιρείται είναι ως 500 ευρώ.

Ενδείξεις 089-090: Ποσό διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον

Με νέα διάταξη ορίστηκε ότι ο φόρος που προκύπτει με βάση την κατά περίπτωση κλίμακα φόρου, μειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, η οποία επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το ποσό της διατροφής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ, δηλαδή ανώτατη μείωση του φόρου 600 ευρώ.

Ενδείξεις 811-827: Μείωση του φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοικίας και κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν: Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογητέο εισόδημα μειώνεται κατά ποσοστό 20% του ετήσιου μισθώματος που καταβάλλει ο φορολογούμενος για τη μίσθωση της κύριας κατοικίας του. Δεν δικαιούται τη μείωση του φόρου με βάση τη δαπάνη του ενοικίου της κύριας κατοικίας ο φορολογούμενος:

* Που παίρνει στεγαστικό επίδομα. * Που ο ίδιος ή ο άλλος σύζυγος ή τα παιδιά που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή εξ ολοκλήρου (όχι κατά ένα ποσοστό) σε οικία με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη της κύριας κατοικίας που είναι μισθωμένη, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με αυτή. Κατά συνέπεια, αν ο φορολογούμενος έχει μισθώσει στον ίδιο νομό οικία που είναι μεγαλύτερη σε εμβαδόν της οικίας στην οποία ο ίδιος ή ο άλλος σύζυγος ή τα παιδιά τους έχουν την πλήρη κυριότητα ή κατοχή, το μίσθωμα που καταβάλλεται λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου. Ακόμη, αν ο φορολογούμενος έχει μισθώσει κύρια κατοικία οποιουδήποτε εμβαδού, το μίσθωμα που καταβάλλεται λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου, έστω και αν ο φορολογούμενος ή ο άλλος σύζυγος ή τα παιδιά που προστατεύουν έχουν σε άλλο νομό κυριότητα ή κατοχή κατοικίας οποιουδήποτε εμβαδού.

Για τη διαμόρφωση της κρίσης, αν η επιφάνεια της μισθωμένης κατοικίας είναι ίση με την ιδιόκτητη κατοικία του φορολογούμενου, λαμβάνεται υπόψη και το εμβαδόν των βοηθητικών χώρων, όπως της αποθήκης και των χώρων στάθμευσης. Αν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, στην κύρια επιφάνεια της μισθωμένης κατοικίας προστίθεται ποσοστό 20% του εμβαδού αυτών. Αν ένας νομός περιλαμβάνει και νησιωτικό τμήμα (Αττική- Τροιζηνία) ή περισσότερα νησιά (Σύρος- Τήνος- Ανδρος), δεν θεωρείται ότι οι οικίες βρίσκονται στον ίδιο νομό.

Αν εξάλλου ο φορολογούμενος, ο άλλος σύζυγος ή τα παιδιά τους έχουν κατοικία κατά ψιλή κυριότητα ή κατ΄ επικαρπία ή συγκυριότητα κατά ένα ποσοστό με τρίτα πρόσωπα (εκτός συζύγου και παιδιών), η δαπάνη του ενοικίου της μισθωμένης κατοικίας λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η κατοικία ανήκει εξ αδιαιρέτου στον φορολογούμενο και στον άλλο σύζυγο ή στον φορολογούμενο και στα παιδιά του ή στον άλλο σύζυγο και τα παιδιά τους, δηλαδή και στην περίπτωση που η κατοικία ανήκει στην οικογένεια, το ενοίκιο της μισθωμένης κατοικίας λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του φόρου αν η μισθωμένη κατοικία είναι μεγαλύτερη από την κατοικία της οικογένειας.

Μείωση του φόρου για το ποσό του ενοικίου που καταβάλλει ο φορολογούμενος για τη μίσθωση κατοικίας των παιδιών που τον βαρύνουν και σπουδάζουν: Μείωση του φόρου κατά ποσοστό 20% της δαπάνης του ενοικίου που καταβάλλει ο φορολογούμενος για τη μίσθωση κατοικίας των παιδιών που τον βαρύνουν και σπουδάζουν προβλέπει ο ΚΦΕ. Για τη μείωση αυτή τα παιδιά πρέπει να βαρύνουν τον φορολογούμενο, να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού και η κατοικία που μισθώνεται να βρίσκεται στην πόλη που έχει την έδρα το σχολείο ή η σχολή που φοιτούν τα παιδιά. Ακόμη, για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής πρέπει ο φορολογούμενος ή τα παιδιά του να μην έχουν στην ίδια πόλη άλλη κατοικία.

Η περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών, οι δήμοι Βούλας, Βουλιαγμένης, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, οι δήμοι Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δραπετσώνας, Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Πειραιώς, Περάματος, της Νομαρχίας Πειραιά, θεωρείται ως μία πόλη.

Προϋποθέσεις για την αναγνώριση της δαπάνης ενοικίου: Για να αναγνωριστεί η δαπάνη του ενοικίου της μισθωμένης κύριας κατοικίας του φορολογούμενου και της μισθωμένης κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν, πρέπει ο φορολογούμενος να αναγράψει στις σχετικές ενδείξεις της φορολογικής δήλωσης τον αριθμό του φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτή που δεν κατοικεί ή δεν διαμένει στην Ελλάδα, μπορεί να αναγραφεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πληρεξουσίου του ή του νομίμου εκπροσώπου. Για τους ανήλικους μισθωτές που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώπου που έχει την επιμέλειά τους.

Ενδειξη 149: Εκμίσθωση ιδιόκτητης κατοικίας στον τόπο που μετατέθηκε ο φορολογούμενος

Στην ένδειξη αυτή θα γραφεί με διαγράμμιση της ένδειξης 1 αν ο φορολογούμενος εκμισθώνει την ιδιόκτητη κατοικία του στο τόπο από τον οποίο μετατέθηκε. Και τούτο διότι σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παρ.

1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει αυτός για:

* Κύρια κατοικία δική του και της οικογένειάς του εφόσον η ηλικία του είναι ως 40 ετών και μετακινείται εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

* Τη μίσθωση κύριας κατοικίας στον τόπο που μετατίθεται εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία σε άλλον τόπο.

Ενδείξεις 079-085: Μείωση του φόρου για ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήρια

Ο φόρος που αναλογεί με βάση την κατά περίπτωση κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό 20% του ποσού που καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κατ΄ οίκον ιδιαίτερα μαθήματα ή για φροντιστήρια μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών για τον εαυτό του και για κάθε παιδί που προστατεύει.

Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα κατ΄ οίκον μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Οριο μείωσης του φόρου για τη δαπάνη του ενοικίου και για τη δαπάνη φροντιστηρίων: Το ποσό της δαπάνης για το ενοίκιο της κύριας κατοικίας του φορολογούμενου και της δαπάνης για το ενοίκιο της κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν, καθώς και της δαπάνης φροντιστηρίων, επί των οποίων υπολογίζεται η μείωση του φόρου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 10% του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας φόρου που ισχύει για μισθωτό χωρίς παιδιά.

Μερισμός της δαπάνης του ενοικίου και της δαπάνης φροντιστηρίων μεταξύ των συζύγων: Τα ποσά της δαπάνης του ενοικίου της κύριας κατοικίας, της δαπάνης του ενοικίου της κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν και της δαπάνης των φροντιστηρίων λαμβάνονται διακεκριμένως για τον φορολογούμενο και για κάθε παιδί που τον βαρύνει.

Το ίδιο ισχύει και για τη δαπάνη των φροντιστηρίων. Αν φορολογούμενος παρακολουθεί ο ίδιος φροντιστήριο ξένων γλωσσών και έχει δύο παιδιά που τον βαρύνουν και τα παιδιά αυτά παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα σε φροντιστήριο για την εισαγωγή τους στην ανωτάτη εκπαίδευση, οι δαπάνες που καταβάλλονται για τα φροντιστήρια αυτά θα ληφθούν υπόψη για τη μείωση του φόρου διακεκριμένως για τον ίδιο τον φορολογούμενο και για κάθε παιδί.

Το ποσό κάθε δαπάνης από αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω υπολογίζεται αθροιστικά για τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος καθενός, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Ετσι, αν υποτεθεί ότι ο σύζυγος δήλωσε εισόδημα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος 40.000 ευρώ και η σύζυγος εισόδημα από μισθούς 30.000 ευρώ και καταβάλλονται ετησίως για ενοίκιο κύριας κατοικίας 5.000 ευρώ, το ποσό αυτό θα μεριστεί μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το εισόδημα καθενός.

Ενδείξεις 067-068: Οι ενδείξεις αυτές είναι νέες. Θα τη συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι μέσα στο 2005 αγόρασαν μερίδια μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού και τα κράτησαν για τρία χρόνια. Από το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε για την αγορά των πιο πάνω μεριδίων, ποσοστό 20% αυτής θα αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα, χωρίς να μπορεί αυτό το ποσό να υπερβεί τα 3.000 ευρώ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk