Χρονοβόρες οι διαδικασίες προκηρύξεων και υπογραφής συμβάσεων στην Ελλάδα

Συστάσεις Χύμπνερ για επιτάχυνση των έργων

Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων και έργων ως το 2013, τονίζει μιλώντας στο «Βήμα» η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Ντανούτα Χύμπνερ, η οποία ήρθε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή και τους υπουργούς Οικονομίας κ. Ι. Παπαθανασίου, Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλο και Ανάπτυξης κ. Κ.Χατζηδάκη. Η επίτροπος, η οποία επισκέφθηκε συγχρηματοδοτούμενα έργα στην Ηπειρο και στα Ιόνια νησιά, δηλώνει ότι …

Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων και έργων ως το 2013, τονίζει μιλώντας στο «Βήμα» η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Ντανούτα Χύμπνερ, η οποία ήρθε στην Ελλάδα και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή και τους υπουργούς Οικονομίας κ. Ι. Παπαθανασίου, Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλο και Ανάπτυξης κ. Κ.Χατζηδάκη. Η επίτροπος, η οποία επισκέφθηκε συγχρηματοδοτούμενα έργα στην Ηπειρο και στα Ιόνια νησιά, δηλώνει ότι με τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την επιτάχυνση των προκηρύξεων των προγραμμάτων, τις υπογραφές συμβάσεων και διαδικαστικά θέματα που αφορούν την υλοποίηση των έργων. Επεσήμανε δε ότι σημαντική προϋπόθεση για τη σωστή υλοποίηση των έργων είναι να υπάρχει καλός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Τέλος, προαναγγέλλοντας τις μελλοντικές κατευθύνσεις της ΕΕ, δηλώνει ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν προς την πράσινη Ευρώπη και την ανταγωνιστικότητα. Η κυρία Χύμπνερ απάντησε ως εξής στις ερωτήσεις που της ετέθησαν:

– Κυρία Χύμπνερ, είστε γενικά ικανοποιημένη από την πορεία του Γ Δ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ελλάδα;

«Είμαστε στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2000-2006.Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τα νέα κράτη-μέλη αποδείχθηκαν και αυτά ικανά να απορροφήσουν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ελλάδα. Στην αρχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης δόθηκαν έξι επιπλέον μήνες για να χρησιμοποιηθούν τα κοινοτικά κονδύλια ώστε να βοηθηθεί η ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.Πιστεύω ότι εφέτος το κάθε ευρώ θα έχει επενδυθείτόσο στα περιφερειακά όσο και στα τομεακά προγράμματα. Σημαντικό επίσης είναι να προσφέρουν οι επενδύσεις την αλλαγή στην ελληνική οικονομία,στα δίκτυα, στα έργα υποδομής,στη βιομηχανία, στην καινοτομία και στη διασύνδεσή της με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε όλους αυτούς τους κλάδους είναι σημαντικό να επενδυθεί το σύνολο των κονδυλίων αλλά και οι επενδύσεις να είναι αποδοτικές».

– Ωστόσο,δεν συμβαίνει το ίδιο και με την πορεία των έργων του Ταμείου Συνοχής.Γιατί;

«Πράγματι η Ελλάδα είναι λίγο πίσω σε ό,τι αφορά τις απορροφήσεις κεφαλαίων από το Ταμείο Συνοχής, το οποίο έχει διαφορετικό χρονικό ορίζοντα για τις επενδύσεις. Το χρονικό τέλος για τη χρήση των κονδυλίων είναι το 2010. Αρα σήμερα δεν περιμένουμε να έχουν ολοκληρωθεί οι επενδύσεις».

– Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης της Ελλάδας από το Ταμείο Συνοχής;

«Σήμερα είμαστε περίπου στο 63%. Επομένως η Ελλάδα πρέπει σε ενάμισι έτος να προχωρήσει στην απορρόφηση των υπόλοιπων κονδυλίων.Είναι σημαντικό να προχωρήσει σε έργα υποδομής για το περιβάλλον και ειδικά σε ό,τι αφορά τα στερεά απόβλητα.Χρειάζεται να αυξηθεί η ταχύτητα εφαρμογής των επενδύσεων και χρειάζεται καλή οργάνωση για αυτό. Γνωρίζω ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει ήδη επενδύσεις για τις χωματερές και, αν χρειαστεί,μπορεί να υποβληθούν και καινούργιες προτάσεις ως το 2010».

– Πριν από λίγους μήνες δόθηκε παράταση στην Ελλάδα για κάποια έργα, τομεακά και περιφερειακά, λόγω των καταστρεπτικών πυρκαϊών. Είχε αυτό θετικά αποτελέσματα στην πορεία του Γ Δ ΚΠΣ;

«Λόγω των πυρκαϊών η Ελλάδα πήρε έναν χρόνο παράταση, ως το 2009. Το πρόβλημα ήταν μεγάλο εφόσον οι πυρκαϊές καθυστέρησαν την εφαρμογή κάποιων περιφερειακών και τομεακών προγραμμάτων. Αυτή η παράταση θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να απορροφήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. Επίσης υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και της Ελλάδας για την κατασκευή “έργων-γεφυρών” που ξεκίνησαν με τις χρηματοδοτήσεις του Γ Δ ΚΠΣ και θα ολοκληρωθούν με κονδύλια διαθέσιμα την επόμενη περίοδο».

– Ας έρθουμε τώρα στο ΕΣΠΑ, στην πορεία του. Τι αποκομίσατε από τις συναντήσεις που είχατε στην Ελλάδα;

«Συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό και με τους αρμόδιους υπουργούς και συζητήσαμε την ανάγκη να προχωρήσει η χώρα πιο γρήγορα στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων για το χρονικό διάστημα 2007-2013.Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των πρώτων χωρών για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Αυτό μας επιτρέπει να προχωρήσουμε ήδη στην καταβολή κονδυλίων για τη νέα προγραμματική περίοδο».

– Μετά τις συνομιλίες που είχατε τι θα μας συμβουλεύατε;

«Συζητήσαμε για τη σημασία μιας ορθής εφαρμογής των προγραμμάτων, για την ποιότητα της διοίκησης,όχι μόνο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης αλλά και σε τοπικό επίπεδο και στο επίπεδο διαχείρισης από τους τελικούς δικαιούχους. Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη να επιταχυνθούν οι προκηρύξεις προγραμμάτων, οι υπογραφές συμβάσεων και άλλα διαδικαστικά θέματα υλοποίησης των έργων.Βεβαίωςσημαντική προϋπόθεση για τη σωστή υλοποίηση των έργων είναι να υπάρχει καλός συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων».

– Πού βλέπετε να κατευθύνονται οι επενδύσεις με το ΕΣΠΑ;

«Ιστορικά η Ελλάδα έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία σε επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής.Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα συντελείται μια αλλαγή. Μολονότι διατίθενται ακόμη σημαντικά κονδύλια για υποδομές,τώρα η έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε βασικά θέματα που τους αφορούν άμεσα, όπως είναι η Κοινωνία της Γνώσης, η έρευνα,η τεχνολογία και η εφαρμογή της καινοτομίας.Είναι εξίσου σημαντικό να προχωρήσουν οι επενδύσεις σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια χώραόπως η Ελλάδα,η οποία βασίζεται κυρίως σε εισαγωγές για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της.Αξίζει να σημειωθεί ότι, με βάση το κλιματικό και ενεργειακό πακέτο που πρότεινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 18%».

– Και μια τελευταία ερώτηση: Θα υπάρχουν κοινοτικές χρηματοδοτήσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ μετά το 2013;

«Εχουν ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων και φορέων για τη χάραξη των πολιτικών που θα εφαρμοστούν μετά το 2013.Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτές τις πολιτικές θα έχει η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη οικονομία.Είμαι σίγουρη ότι η Ελλάδα θα είναι μεταξύ των χωρών που θα συμβάλουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στη θέση της στη διεθνή οικονομική σκηνή».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk