Οι εξελίξεις έρχονται σε παράδοξη αντίθεση με τους βασικούς παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου, οι οποίοι τηρούν ακόμη επιφυλακτική στάση έναντι των μελλοντικών ανταγωνιστών τους

Νέοι παίκτες στην αγορά των online τηλεοπτικών υπηρεσιών

ΣΤΟ «ΜΕΤΩΠΟ» των ευρυζωνικών τηλεοπτικών υπηρεσιών επικεντρώνονται οι πρώτες σημαντικές εξελίξεις του 2009 στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,καθώς δύο ακόμη «παίκτες» της αγοράς κάνουν δυναμική είσοδο στις online τηλεοπτικές υπηρεσίες.Πρόκειται για τον ΟΤΕ,ο οποίος πρόσφατα εξήγγειλε τη νέα υπηρεσία Conn-x ΤV,και την Ηellas ΟnLine,η οποία ετοιμάζεται και αυτή πυρετωδώς για να προχωρήσει στην εμπορική διάθεση του τηλεοπτικού της «πακέτου» ΗΟL ΤV.Οι κινήσεις αυτές ανεβάζουν τον αριθμό των παρόχων ευρυζωνικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στους τέσσερις (ήδη παρέχουν τηλεοπτικές υπηρεσίες η Οn Τelecoms και η Vivodi). Περίπου στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Forthnet, η οποία, αν και δεν έχει αμιγώς τηλεοπτικές υπηρεσίες, έχει μεταβληθεί σε σημαντικό παίκτη με την εξαγορά του συνδρομητικού τηλεοπτικού δικτύου της Νova.

ΣΤΟ «ΜΕΤΩΠΟ» των ευρυζωνικών τηλεοπτικών υπηρεσιών επικεντρώνονται οι πρώτες σημαντικές εξελίξεις του 2009 στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,καθώς
δύο ακόμη «παίκτες» της αγοράς κάνουν δυναμική είσοδο στις online τηλεοπτικές υπηρεσίες.Πρόκειται για τον ΟΤΕ,ο οποίος πρόσφατα εξήγγειλε τη νέα υπηρεσία Conn-x ΤV,και την Ηellas ΟnLine,η οποία ετοιμάζεται και αυτή πυρετωδώς για να
προχωρήσει στην εμπορική διάθεση του τηλεοπτικού της «πακέτου» ΗΟL ΤV.Οι κινήσεις αυτές ανεβάζουν τον αριθμό των παρόχων ευρυζωνικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στους τέσσερις (ήδη παρέχουν τηλεοπτικές υπηρεσίες η Οn Τelecoms και η
Vivodi). Περίπου στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Forthnet, η οποία, αν και δεν έχει αμιγώς τηλεοπτικές υπηρεσίες, έχει μεταβληθεί σε σημαντικό παίκτη με την εξαγορά του συνδρομητικού τηλεοπτικού δικτύου της Νova.

Oι εξελίξεις έρχονται σε παράδοξη αντίθεση με τους βασικούς παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου, δηλαδή τα κανάλια, που τηρούν ακόμη επιφυλακτική στάση έναντι των μελλοντικών ανταγωνιστών τους, οι οποίοι τουλάχιστον ως σήμερα φαίνεται να «έχουν πάρει πιο ζεστά το θέμα».

Και όλα αυτά βέβαια περίπου έναν χρόνο πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου, η οποία θα οδηγήσει στην πλήρη κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης και στην αντικατάστασή της από την ψηφιακή, και θα διαρκέσει από τα τέλη του 2010 ως τα τέλη του 2012.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη καταβάλλει τις απαραίτητες προσπάθειες με στόχο να κατευθύνει κεντρικά τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση, καθώς και την απελευθέρωση και μελλοντική χρήση του ραδιοφάσματος. Οι προσπάθειες αυτές κινούνται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ότι οι πολίτες της ΕΕ απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης, και ιδίως του αυξανόμενου φάσματος διαδραστικών τηλεοπτικών υπηρεσιών (π.χ. τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, βίντεο κατά παραγγελία κτλ.), διαθέσιμων σε πολλαπλές πλατφόρμες μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των επίγειων, καλωδιακών, δορυφορικών δικτύων και των δικτύων διαδικτυακής και κινητής τηλεόρασης. Για τον σκοπό αυτόν τα κράτη-μέλη βαθμιαία καταργούν τις «φασματοβόρες» αναλογικές μεταδόσεις και προωθούν τη μετάβαση στις ψηφιακές μεταδόσεις.

Αναλογικές μεταδόσεις
Γενικά, η διαδικασία πλήρους κατάργησης των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών μεταδόσεων στην Ευρώπη σήμερα βρίσκεται σε καλή πορεία. Πλήρης κατάργηση των αναλογικών μεταδόσεων έχει ήδη επιτευχθεί σε πέντε κράτη-μέλη (Γερμανία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Ολλανδία) και ως το 2010 αναμένεται να έχει προχωρήσει αρκετά η διαδικασία αυτή σε όλη την ΕΕ. Αναμένεται ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη θα επιτύχουν τον κοινοτικό στόχο πλήρους κατάργησης των αναλογικών μεταδόσεων ως το 2012.

Μάλιστα, όπως δήλωσε πρόσφατα ε Επίτροπος, αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Ενημέρωσης, κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ , «ο αριθμός των Ευρωπαίων που απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης αυξάνεται συνεχώς.Περισσότερα του ενός κράτη-μέλη της ΕΕ ηγούνται σαφώς ανά τον κόσμο των προσπαθειών μετάβασης από τις αναλογικές επίγειες τηλεοπτικές μεταδόσεις στην ψηφιακή τηλεόραση.Η διαδικασία μετάβασης της Ευρώπης προχωρεί σύμφωνα με τις προβλέψεις και με ικανοποιητικούς ρυθμούς,ιδίως σε σύγκριση με άλλες χώρες ανά την υφήλιο».

Ταυτόχρονα εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι εντός των επόμενων δύο ετών και άλλα κράτη-μέλη θα ενταχθούν στην ομάδα των κρατώνμελών της ΕΕ που εισήλθαν πρώτα στην ψηφιακή εποχή. Αυτό σημαίνει ότι θα ελευθερωθεί σημαντική ποσότητα ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή νέων τηλεοπτικών και ασύρματων υπηρεσιών- εφόσον η Ευρώπη λάβει σύντομα τις κατάλληλες αποφάσεις. Η λήψη συντονισμένων αποφάσεων για την αξιοποίηση του λεγόμενου «ψηφιακού μερίσματος» έχει καθοριστική σημασία για την ταχεία οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά την υπηρεσία αυτή καθαυτή, η ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας, καλύτερη ποιότητα ήχου, καλύτερη λήψη από κινητές συσκευές, περισσότερα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια, καθώς και αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης (όπως οι επί οθόνης οδηγοί προγραμμάτων). Η ψηφιακή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση χρησιμοποιεί αποτελεσματικότερα το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και επομένως θα ελευθερώσει δυναμικότητα για νέες χρήσεις, π.χ. για τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας, κινητές επικοινωνίες ή ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες στις αγροτικές περιοχές.

Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται να ενισχυθούν το δυναμικό καινοτομίας και οι προοπτικές μεγέθυνσης των κλάδων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης, και ταυτόχρονα να στηριχθούν οι προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης. Η Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος μια κοινή προσέγγιση χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που θα ελευθερωθούν με την ψηφιακή μεταστροφή, ικανή να προσφέρει τα μέγιστα οφέλη για την εσωτερική αγορά και τα 500 εκατομμύρια πολίτες της.

Ψηφιακές εκπομπές
Σε21 κράτη-μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Φινλανδία, Σουηδία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο) προσφέρονται ήδη ψηφιακές επίγειες τηλεοπτικές εκπομπές, οι οποίες καλύπτουν μέρη της εθνικής επικράτειας. Πέντε επιπλέον κράτη-μέλη (Κύπρος, Ιρλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβακία) έχουν εξαγγείλει ότι θα προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες το αργότερο από το 2010. Η Ρουμανία δεν έχει ακόμη καθορίσει τα οικεία σχέδια κατάργησης των αναλογικών εκπομπών. Πλήρης κατάργηση των αναλογικών επίγειων τηλεοπτικών εκπομπών έχει ήδη επιτευχθεί στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες, στη Φινλανδία, στη Σουηδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο (Φλάνδρα) και σε μεγάλα τμήματα της Αυστρίας. Η αναλογική επίγεια τηλεόραση αναμένεται ότι θα καταργηθεί πλήρως ως τα τέλη του 2010 σε όλη την Αυστρία, την Εσθονία, τη Δανία, την Ισπανία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, και μεταξύ τέλους του 2010 και τέλους του 2012 στο Βέλγιο (Βαλονία και περιφέρεια Βρυξελλών- πρωτεύουσας), στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην Τσεχία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στη Λιθουανία, στη Λετονία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη Σλοβακία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Πολωνία θα προβεί σε οριστική κατάργηση των αναλογικών εκπομπών το 2015 το αργότερο. Οι ΗΠΑ μετέθεσαν την ημερομηνία πλήρους κατάργησης των αναλογικών εκπομπών για τις 12 Ιουνίου 2009. Ο προγραμματισμένος χρόνος κατάργησης των αναλογικών εκπομπών είναι ο Ιούλιος του 2011 για την Ιαπωνία, τα τέλη του 2012 για τη Νότια Κορέα, το 2013 για την Αυστραλία, το 2015 για την Ινδία και τη Ρωσία.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk