Τα τελευταία χρόνια πάνω από 30 εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες εξήλθαν του ελληνικού χρηματιστηρίου, μια εξέλιξη η οποία αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς σε εταιρείες οι οποίες είτε βρίσκονται σε τροχιά διαγραφής είτε τέθηκαν ήδη εκτός ΧΑ, μεσοπρόθεσμα αναμένεται να προστεθούν και αρκετοί άλλοι όμιλοι, η παρουσία των οποίων στο ελληνικό χρηματιστήριο δεν δείχνει να αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα.