Να λοιπόν και το σλοβακικό «κιτ επιβίωσης» στον θαυμαστό κόσμο του ευρώ! Οπως είχαν πράξει προ επταετίας η Τράπεζα της Ελλάδος και οι άλλες κεντρικές τράπεζες των κρατών-μελών της ευρωζώνης, η Κεντρική Τράπεζα της Σλοβακίας «κυκλοφόρησε» πλαστικά σακουλάκια με κέρματα του ευρώ προκειμένου να συνηθίσουν οι Σλοβάκοι το νέο τους νόμισμα. Το ευρώ αντικαθιστά σήμερα την τοπική κορόνα και η Σλοβακία γίνεται η δεύτερη, μετά τη Σλοβενία, ανατολικοευρωπαϊκή χώρα που εντάσσεται στην ευρωζώνη. Η ένταξή της συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη λογιστική κυκλοφορία του ευρώ. Του νομίσματος που κράτησε τις υποσχέσεις του για χαμηλό κόστος δανεισμού, για διευκόλυνση του εμπορίου και του τουρισμού και εν τέλει για ενδυνάμωση της κοινοτικής Ευρώπης.