Περαιτέρω μείωση του ΑΕΠ το δ΄ τρίμηνο του 2008 και ανάκαμψη από το β΄ εξάμηνο της νέας χρονιάς αναμένει η Αlpha Βank για την αμερικανική οικονομία.

Οπως επισημαίνεται στο τελευταίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων που εκδίδει η τράπεζα, το τελευταίο τρίμηνο του έτους το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά 0,6% σε ετησιοποιημένη βάση, κυρίως λόγω της αρνητικής πορείας της ιδιωτικής κατανάλωσης και των κεφαλαιακών επενδύσεων.

Με αυτά τα δεδομένα, η ανάπτυξη το 2008 εκτιμάται τώρα στο 1,3%, ενώ η ύφεση της οικονομίας θα συνεχισθεί και το 2009.

Πάντως οι αναλυτές της Αlpha Βank εκτιμούν ότι η συντονισμένη δράση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής αναμένεται να βοηθήσει την οικονομία να ανακάμψει το δεύτερο μισό της νέας χρονιάς.

Εξάλλου το ΑΕΠ, σύμφωνα με την τρίτη τελική εκτίμηση, μειώθηκε εν τέλει κατά 0,5% σε ετησιοποιημένη βάση το τρίτο τρίμηνο του 2008, έναντι αύξησης 2,8% το β΄ τρίμηνο και 0,9% το α΄ τρίμηνο.

Η πτώση του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στη μεγάλη πτώση της καταναλωτικής δαπάνης κατά 3,8%, που ήταν η πρώτη αρνητική εξέλιξη στον τομέα αυτόν τα τελευταία 17 έτη.

Ιδιαίτερα μεγάλη, κατά 14,8%, ήταν η πτώση της δαπάνης σε διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τη σημαντική άνοδο του ποσοστού ανεργίας στο 6,7% τον περασμένο Νοέμβριο, εκτιμάται ότι η πτώση της καταναλωτικής δαπάνης τους τρεις τελευταίους μήνες του 2008 θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί η σημαντική ανάκαμψη του δείκτη καταναλωτικού κλίματος του Reuters/University of Μichigan στο 60,1 τον Δεκέμβριο από 55,3 τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

Συνεχής η πτώση της κτηματαγοράς
Αρνητικά συνεχίζουν να είναι τα μηνύματα από την κτηματαγορά. Οι επενδύσεις σε κατοικίες συνεχίζουν να μειώνονται, κατά 16,0% σε ετήσια βάση στο γ΄ τρίμηνο, από πτώση κατά 13,3% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, έχοντας αρνητική απήχηση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά-0,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Και σε αυτόν τον τομέα η αγορά ακινήτων δεν έχει δείξει ακόμη ενδείξεις ανάκαμψης, με συνέπεια να αναμένεται περαιτέρω αρνητική πορεία των επενδύσεων σε κατοικίες, με πτώση τους άνω του 10% και το δ΄ τρίμηνο.

Ηδη οι πωλήσεις υπαρχουσών κατοικιών σημείωσαν νέα πτώση κατά 8,6% σε μηνιαία βάση και κατά 10,6% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο, ενώ η διάμεση τιμή των κατοικιών που πωλήθηκαν ήταν μειωμένη κατά 2,8% σε μηνιαία βάση, ύστερα από πτώση τους κατά 2,6% τον Οκτώβριο του 2008.