Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε χθες τα προεδρεία των Ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων και υποσχέθηκε επίλυση των καυτών προβλημάτων της Δικαιοσύνης.